Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ngày Nay Chúa Đến Thì Sao?

Thánh Ca: Ngày Nay Chúa Đến Thì Sao?

Tựa đề: Ngày Nay Chúa Đến Thì Sao?
Nguyên tác: What If It Were Today?
Lời: Lei­la N. Mor­ris (1862-1929)
Nhạc: Lei­la N. Mor­ris (1862-1929)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 128

 

What If It Were Today?

1. Jesus is coming to earth again;
what if it were today?
Coming in power and love to reign;
what if it were today?
Coming to claim His chosen Bride,
all the redeemed and purified,
Over this whole earth scattered wide;
what if it were today?

Refrain

Glory, glory! Joy to my heart ’twill bring.
Glory, glory! When we shall crown Him King.
Glory, glory! Haste to prepare the way;
Glory, glory! Jesus will come some day.

2. Satan’s dominion will then be o’er,
O that it were today!
Sorrow and sighing shall be no more,
O that it were today!
Then shall the dead in Christ arise,
caught up to meet Him in the skies,
When shall these glories meet our eyes?
What if it were today?

3. Faithful and true would He find us here
if He should come today?
Watching in gladness and not in fear,
if He should come today?
Signs of His coming multiply;
morning light breaks in eastern sky.
Watch, for the time is drawing nigh;
what if it were today?

Ngày Nay Chúa Đến Thì Sao?

1. Jesus phục lâm nay mai chẳng còn nghi,
Ngày nay Chúa đến thì sao?
Đại quyền ngự lâm, đem nhân ái thống trị,
Nếu chính hôm nay thế nào?
Đến rước tân nương xưa kén chọn đây,
Ấy kẻ được chuộc trong trắng thanh cao,
Ở rải rác trên khắp nhân gian này,
Hoặc bữa nay ta thế nào?

Điệp Khúc:

Phước thay, phước kỳ!
Giờ lòng được hưởng khương bình;
Vinh bấy, diệu thay!
Giờ tôn Christ Vua thiên đình;
Phước thay, Phước thay!
Trang hoàng nghênh Chúa tái lai;
Phước thay, Phước thay!
Jesus sẽ đến nay mai.

2. Quyền lực Sa-tan nay mai sẽ tận chung,
Ồ vui thay nếu ngày nay!
Hoạn nạn sầu than không lâu sẽ cuối cùng,
Nếu hôm nay được như vậy!
Kẻ chết trong Christ sẽ sống lại ngay,
Cất lên không trung gặp Chúa vui sao,
Đối cảnh ấy bao lâu, bao lâu rày?
Hoặc bữa nay ta thế nào?

3. Ngài tìm gặp ta đang trung tín cùng không,
Bằng như Chúa đến ngày nay?
Chờ đợi lòng tươi vui không chút hãi hùng
Nếu Christ quang lâm hôm nay?
Biết bao nhiêu điềm Chúa đến gần thay,
Ánh Sao Mai hừng rạng đỉnh non cao,
Hãy tỉnh thức, quyết chẳng bao nhiêu ngày,
Hoặc bữa nay ta thế nào?

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

128


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top