Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Giờ Jesus Hiện Ra

Thánh Ca: Giờ Jesus Hiện Ra

Tựa đề: Giờ Jesus Hiện Ra
Nguyên tác: Will Jesus Find Us Watching?
Lời: Fanny J. Crosby, 1820-1915
Nhạc: William H. Doane, 1832-1915
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 127

Will Jesus Find Us Watching?

1. When Jesus comes to reward His servants,
Whether it be noon or night,
Faithful to Him will He find us watching,
With our lamps all trimmed and bright?

Refrain:

Oh, can we say we are ready, brother?
Ready for the soul’s bright home?
Say, will He find you and me still watching,
Waiting, waiting when the Lord shall come?

2. If, at the dawn of the early morning,
He shall call us one by one,
When to the Lord we restore our talents,
Will He answer thee, “Well done”?

3. Have we been true to the trust He left us?
Do we seek to do our best?
If in our hearts there is naught condemns us,
We shall have a glorious rest.

4. Blessed are those whom the Lord finds watching,
In His glory they shall share;
If He shall come at the dawn or midnight,
Will He find us watching there?

Giờ Jêsus Hiện Ra

1. Giờ Jêsus hiện ra ban thưởng môn đồ
Hoặc ngày hay đêm ai biết đấy
Ngài gặp ngay giờ ta đang tín trung chờ trông
Đèn linh kia khêu sáng tỏ không?

Điệp Khúc:

Ta ai kẻ thưa “Rày tôi chờ mong thức canh
Chực sẵn đi về nhà quang minh?”
Giờ phục lâm giờ Jêsus thấy anh và tôi
Đợi chờ kiên tâm hay đang ngủ mê rồi?

2. Nhược bằng Jêsus quang lâm giữa khi bình minh
Cho gọi ngay mỗi một tôi thánh
Đều trình ta-lâng chôn giấu hay lợi tăng
Được Jêsus khen tín trung chăng?

3. Nhiệm vụ Ngài truyền ta đã gắng công làm chăng?
Hiện giờ bê trễ hoặc siêng năng?
Nhược bằng trong lòng ta không trách ta điều chi
Thì vô nơi an nghỉ quang huy.

4. Giờ Ngài lai hồi ai tỉnh thức vinh hạnh thay
Được phần vinh hiển Ngài ban đấy
Giờ kèn vang dội trong đêm tối hay rạng đông
Gặp anh em ta thức canh không?

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

127


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top