Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Tia Sáng Ban Mai

Thánh Ca: Tia Sáng Ban Mai

Tựa đề: Tia Sáng Ban Mai
Lời: Khuyết Danh
Nhạc: Khuyết Danh

Tia Sáng Ban Mai

1. Tia sáng ban mai ta chờ mong đây,
Khi ấy nhìn Vua tái lâm từng mây,
Trông cảnh ban mai phước hạnh vinh quang,
Lúc Jesus đem xuống trần gian.

Điệp Khúc:

Xin Chúa hiển vinh từ trời phục lâm mau,
Vui bấy chúng tôi chờ nghênh khải tâu,
Ô lạ lùng bấy hứa ngôn xưa tuyên cùng chúng tôi
Này ta sẽ đến làm Vua, Chúa cứu chuộc ngươi.”

2. Tia sáng ban mai ta chờ mong đây,
Tuyệt đích hồng ân ấy vinh diệu thay,
Vâng ý Cha sai, không luận tây, đông,
Mỗi ngày chức thiêng quyết làm xong.

3. Tia sáng ban mai ta chờ mong đây,
Mong tiếng gọi ta cất lên từng mây,
Mong cởi thân hư hoại mặc vinh y,
Giống Ngài hiển vinh cõi trường hi,

4. Tia sáng ban mai ta chờ mong đây,
Mong sớm được ngai báu, kim miện nay,
Nay kíp rao Tin Lành cùng muôn dân,
Quyết thành tín răn bảo tội nhân.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

126


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top