Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Chấm Dứt Cảnh Khổ

Thánh Ca: Chấm Dứt Cảnh Khổ


Tựa đề: Chấm Dứt Cảnh Khổ
Nguyên tác: No More Sorrow
Tựa đề: Chấm Dứt Cảnh Khổ
Lời: Albert B. Simpson
Nhạc: Albert B. Simpson, 1843-1919
Tài Liệu:
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 125

No More Sorrow

Chấm Dứt Cảnh Khổ
1. Rồi đây chung kết cảnh đêm trường
Còn đâu in ngấn lụy hường
Sạch tội tình, tiêu tan tử vương
Chấm dứt thống tâm sầu thương
Điệp Khúc:
Hỡi Chúa, các con chờ đợi, thành tâm
Nguyện Chúa kíp kíp phục lâm
Chấm dứt đêm u sầu, chùi sạch dòng lệ thấm
Bước vào thiên quốc ca cầm.
2. Mọi lòng nhơn tử ly tan tành
Trùng phùng yêu mến trọn tình
Tại bàn thờ xưa ai xả sinh
Ắt sống, lãnh kim miện vinh.
3. Sa-tan hết cám dỗ ta rồi
Tội khiên tiêu mất đời đời
Cùng cực sầu than nay phải lui
Ở nước Chúa muôn đời vui.
4. Cầu xin Chân Chúa mau lai hoàn
Lộ tia minh đán huy hoàng
Nguyền ngày cực lạc mau phát quang
Chấm dứt cảnh đêm lụy chan.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

125


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top