Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Kìa! Chúa Đến

Thánh Ca: Kìa! Chúa Đến


Tựa đề: Kìa! Chúa Đến
Nguyên tác: Lo! Jesus Comes!
Lời: Phoebe W. Palmer (1869)
Nhạc: William J. Kirkpatrick (1882)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 121

Lo! Jesus Comes!
1. Watch, ye saints, with eyelids waking,
Lo, the pow’rs of heav’n are shaking,
Keep your lamps all trimmed and burning,
Ready for your Lord’s returning.
Refrain
Lo! He comes! Jesus comes;
Lo! He comes, He comes all glorious!
Jesus comes to reign victorious,
Lo! He comes! Jesus comes.
2. Lo! the promise of your Savior;
Pardoned sin and purchased favor,
Blood washed robes and crowns of glory;
Haste to tell redemption’s story.
3. Kingdoms at their base are crumbling,
Hark, His chariot wheels are rumbling;
Tell, O tell of grace abounding,
Whilst the seventh trump is sounding.
4. Nations wane, tho’ proud and stately,
Christ His kingdom hasteneth greatly;
Earth her latest pangs is summing,
Shout, ye saints, your Lord is coming.
5. Lamb of God! Thou meek and lowly,
Judah’s lion! high and holy;
Lo! Thy bride comes forth to meet Thee,
All in blood washed robes to greet Thee.
6. Sinners, come, while Christ is pleading,
Now for you He’s interceding;
Haste, ere grace and time diminished
Shall proclaim the mystery finished.

Kìa! Chúa Đến
1. Cùng chờ đợi nhìn lên chư thánh ơi,
Bầu trời rền âm vang lan khắp nơi,
Hãy chiếu sáng đèn các anh cần khêu,
Sẵn rước Chúa khi tiếng loa truyền kêu.
Điệp Khúc:
Kìa, Chúa đến! Chúa Jesus đến!
Cứu Chúa đến vinh hiển oai quyền thay!
Chúa đắc thắng nay đến cai trị đây,
Kìa Chúa đến! Jesus hồi lai!
2. Này là lời Jesus tuyên hứa đây,
Ngài chuộc tội ban linh ân cứu nay,
Áo phiếu huyết luôn với kim miện ban,
Các thánh hỡi, đem Phúc Âm truyền vang,
3. Quyền lực đời này tan như khói mây,
Bầu trời dội vang xa giá chuyển xoay;
Khá kíp báo ân điển cho trần gian,
Giữa lúc tiếng loa chót đang dội vang.
4. Này, người tội Jesus khuyên đến ngay,
Kìa, Ngài cầu cho anh tha thiết thay,
Hãy đến gấp ân điển không còn lâu,
Lúc Chúa đến than tiếc không kịp đâu.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

121


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top