Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Tôn Vinh Jesus

Thánh Ca: Tôn Vinh Jesus

Tựa đề: Tôn Vinh Jesus
Nguyên tác: O’er the Distant Mountains Breaking
Lời: John S. B. Monsell (1811-1875)
Nhạc: Thomas Hastings (1784-1872)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 115

O’er the Distant Mountains Breaking

1. O’er the distant mountains breaking
Comes the redd’ning dawn of day,
Rise, my soul, from sleep awaking;
Rise and sing and watch and pray.
‘Tis thy Savior,
‘Tis thy Savior,
On His bright returning way.

2. O Thou Long-expected, weary
Waits my anxious soul for Thee;
Life is dark, and earth is dreary,
Where Thy light I do not see.
O my Savior,
O my Savior,
When wilt Thou return to me?

3. Nearer is my soul’s salvation;
Spent the night, the day at hand.
Keep me in my lowly station,
Watching for Thee till I stand,
O my Savior,
O my Savior,
In Thy bright, Thy promised land.

4. With my lamp well trimmed and burning,
Swift to hear and slow to roam,
Watching for Thy glad returning
To restore me to my home.
Come, my Savior,
Come, my Savior,
O my Savior, quickly come.

Tôn Vinh Jesus

1. Bên ngôi Thiên Phụ, Jesus oai hùng,
Con dân thánh kính cung thờ tôn;
Muôn thiên binh quì trước Ngài vui vầy,
Hoan ca thánh khúc linh điệu đây
Tôn vinh Jesus! Huyết Chúa cứu chúng tôi ngày nay;
Tôn vinh Jesus! Huyết Chúa cứu chúng tôi ngày nay.”

2. Jesus ôi, trần thế miệt khinh Ngài,
Đem thân Chúa đóng đinh nghiệt tai;
Do ơn Cha, Ngài sống lại vinh diệu,
Lên ngôi Chúa tể thiên, địa, nhân
Tôn vinh Jesus! Chúa chết khiến chúng tôi trùng sinh;
Tôn vinh Jesus! Chúa chết khiến chúng tôi trùng sinh.”

3. Ôi Jesus, nguyện kíp phục lâm Ngài,
Cho dân Chúa cất cao lời ca;
Mau mau chung tận những ngày ưu sầu,
Dâng lên Chúa khúc ca đồng tâu
Tôn vinh Jesus! Chúa kíp đến, đến mau A-men;
Tôn vinh Jesus! Chúa kíp đến, đến mau A-men.”

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

115


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top