Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Jesus Phục Sanh

Thánh Ca: Jesus Phục Sanh


Tựa đề: Jesus Phục Sanh
Nguyên tác: The Lord Is Risen Indeed
Tựa đề: Jêsus Phục Sinh Đinh Ninh
Lời: Thomas Kelly, 1869-1855
Nhạc: George F. Root, 1820-1895
Tài Liệu: Col­lect­ion of Psalms and Hymns (Dub­lin, Ire­land: 1802).
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 112

The Lord Is Risen Indeed
1. The Lord is risen indeed!
And are the tidings true?
Yes, we beheld the Savior bleed,
And saw Him living, too.
2. The Lord is risen, indeed!
Then Justice asks no more;
Mercy and Truth are now agreed
Who stood opposed before.
3. The Lord is risen indeed!
Then is His work performed;
The captive surely now is freed,
And death, our foe, disarmed.
4. The Lord is risen indeed!
Then hell has lost his prey;
With Him is risen the ransomed seed
To reign in endless day.
5. The Lord is risen indeed!
He lives, to die no more;
He lives, the sinner’s cause to plead,
Whose curse and shame He bore.
6. The Lord is risen indeed!
Attending angels, hear!
Up to the courts of heaven with speed
The joyful tidings bear.
7. Then take your golden lyres,
And strike each cheerful chord;
Join, all ye bright celestial choirs,
To sing our risen Lord.

Jêsus Phục Sinh Đinh Ninh
1. Jêsus phục sinh đinh ninh
Trừ diệt cơ mưu âm binh
Nay mai dân thánh cùng Ngài phục sinh
Đồng trị nghìn thu quang vinh.
2. Jêsus phục sinh đinh ninh
Hiện ngự trên ngôi quang vinh
Hằng cầu Cha cứu Chuộc mọi sinh linh
Vì họ, Ngài xưa hy sinh.
3. Jêsus phục sinh đinh ninh
Này, nghe mau mau thiên binh
Bay lên thiên quốc truyền lại phân minh
Về Jêsus Christ phục sinh.
4. Hiệp cùng ngàn muôn thiên binh
Hòa điệu hoan ca tôn vinh
Reo vang thiên quốc rập ràng âm thinh
Đồng ngợi Jêsus phục sinh.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

112


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top