Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Trái Đầu Mùa

Thánh Ca: Trái Đầu Mùa

Tựa đề: Trái Đầu Mùa
Nguyên tác: Allelujah! Allelujah!
Lời: Christopher Wordsworth (1807-1885), 1862
Nhạc: Sir Urthur S. Sullivan, 1842-1900
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 109
Audio: Đèn Linh Ministry

Allelujah! Allelujah!

1. Alleluia, alleluia!
Hearts to heaven and voices raise:
sing to God a hymn of gladness,
sing to God a hymn of praise.
He, who on the cross a victim,
for the world’s salvation bled,
Jesus Christ, the King of glory,
now is risen from the dead.

2. Now the iron bars are broken,
Christ from death to life is born,
glorious life, and life immortal,
on this holy Easter morn.
Christ has triumphed, and we conquer
by his mighty enterprise:
we with him to life eternal
by his resurrection rise.

3. Christ is risen, Christ, the first fruits
of the holy harvest field,
which will all its full abundance
at his second coming yield:
then the golden ears of harvest
will their heads before him wave,
ripened by his glorious sunshine
from the furrows of the grave.

4. Christ is risen, we are risen!
Shed upon us heavenly grace,
rain and dew and gleams of glory
from the brightness of thy face;
that we, with our hearts in heaven,
here on earth may fruitful be,
and by angel hands be gathered,
and be ever, Lord, with thee.

5. Alleluia, alleluia!
Glory be to God on high;
Alleluia! to the Savior
who has gained the victory;
Alleluia! to the Spirit,
fount of love and sanctity:
Alleluia, alleluia!
to the Triune Majesty.

Trái Đầu Mùa

1. Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Khá hướng tâm lên trời tụng ca
Hòa giọng chúc tán ca ngợi Chúa rày
Dâng lên Ngài thi ca mừng thay
Ngài đã vì mục đích cứu chúng sinh
Thân cao quý phải chịu gai đinh
Là Vua hiển vinh oai nghi muôn đời
Chết ba ngày sống lại lên trời.

2. Christ lại sống, vinh thay cho thiên đình!
Trái chín trước nhất trong đồng linh
Là đồng sẽ trổ hoa màu rất dào
Trong khi Ngài quang lâm từ cao
Điệp điệp trùng trùng những lúa trổ bông
Trông như biển sóng gợn mênh mông
Nhờ vinh hiển Chúa tỏa muôn tia hồng
Lúa trong ruộng thánh vàng rực đồng.

3. Christ lại sống, ta nay phục hoạt rồi
Chúa hỡi ban thiên ân, Ngài ôi!
Đầy đồng lúa móc mưa ánh vàng
Bởi muôn hào quang nơi Thần nhan
Cho môn đồ hằng hướng đến nước Cha
Trên đất kết rất nhiều hoa thơm
Rồi đây các thiên binh vui gặt về
Nơi Chúa cùng vĩnh lạc mọi bề.

4. Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Đức Chúa Cha danh rạng gần xa
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Chúc tôn Ngài tấu khải hoàn ca
Ha-lê-lu-gia! Chúc tán Thánh Linh
Nguồn nhân ái khiến lòng sạch tinh
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Ba Ngôi một thể hồng ân lòa.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

109


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top