Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Thiên Ca Vô Đối

Thánh Ca: Thiên Ca Vô Đối

Tựa đề: Thiên Ca Vô Đối
Nguyên tác: Soft the Bells Are Ringing
Lời: Eliza M. Sherman
Nhạc: George C. Stebbins, 1846-1946
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 108
Audio: Đèn Linh Ministry

Soft the Bells Are Ringing

Sweetly, softly sounds the anthem,
For the stone is rolled away;
Glory, honor, give to Jesus,
On this Resurrection day.

Thiên Ca Vô Đối

Vầng đá trước mộ thiên sứ lăn rồi
Ta hát một thiên ca vô đối
Chúc Jêsus phục sinh vinh vô cùng
Hoan ca ngày Chúa thắng oai hùng.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

108


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top