Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ha-lê-lu-gia! Đấng Sống Thắng

Thánh Ca: Ha-lê-lu-gia! Đấng Sống Thắng

Tựa đề: Ha-lê-lu-gia! Đấng Sống Thắng
Nguyên tác: The Strife Is Over
Lời: Francis Pott, 1859
Nhạc: William H. Monk, 1861
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 106
Audio: Đèn Linh Ministry

The Strife Is Over

Alleluia! Alleluia! Alleluia!

1. The strife is o’er, the battle done;
Now is the Victor’s triumph won;
Now be the song of praise begun.
Alleluia!

2. Death’s mightiest powers have done their worst,
And Jesus hath His foes dispersed;
Let shouts of praise and joy outburst.
Alleluia!

3. On the third morn He rose again
Glorious in majesty to reign;
Oh, let us swell the joyful strain!
Alleluia!

4. He closed the yawning gates of hell;
The bars from heaven’s high portals fell.
Let songs of praise His triumph tell.
Alleluia!

5. Lord, by the stripes which wounded Thee.
From death’s dread sting Thy servants free
That we may live and sing to Thee.
Alleluia!

Ha-lê-lu-gia! Đấng Sống Thắng

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

1. Cơn giao tranh dứt, linh trận đã tan
Đấng sống đắc thắng chiến công lừng vang
Hân hoan ca khúc muôn đời bình an.
Ha-lê-lu-gia!

2. Sa-tan gây dữ mưu hại đời ta
Đấng Christ chiến thắng phá tan quyền ma
Vui lên dân thánh, reo mừng ngợi ca.
Ha-lê-lu-gia!

3. Ba hôm tăm tối ưu sầu đã qua
Chúa thắng tử phủ bước từ mồ ra
Vinh thay Vua thánh, Jêsus Đầu ta.
Ha-lê-lu-gia!

4. Dây xích ma quỉ xưa Ngài đập phăng
Nay trên thiên môn không còn rào ngăn
Rao Jêsus thắng, ta ca trầm thăng.
Ha-lê-lu-gia!

5. Ôi, Jêsus bởi vết thương Ngài nay
Cất ách chết khỏi chúng tôi từ đây
Cho tâm linh sống, ca ngợi mừng thay.
Ha-lê-lu-gia!

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

106


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top