Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Chúa Oai Quyền Phục Sanh

Thánh Ca: Chúa Oai Quyền Phục Sanh

 

Tựa đề: Chúa Oai Quyền Phục Sanh
Nguyên tác: Come, Ye Thankful People, Come
Lời: Henry Alford (1810-1871)
Nhạc: George J. Elvey (1816-1893)
Giai điệu: St. George’s Windsor 7.7.7.7.D
Tài liệu: Hymns of the Christian Life
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 105
Audio: Đèn Linh Ministry

Come, Ye Thankful People, Come

1. Come, ye thankful people, come,
raise the song of harvest home;
all is safely gathered in,
ere the winter storms begin.
God our Maker doth provide
for our wants to be supplied;
come to God’s own temple, come,
raise the song of harvest home.

2. All the world is God’s own field,
fruit as praise to God we yield;
wheat and tares together sown
are to joy or sorrow grown;
first the blade and then the ear,
then the full corn shall appear;
Lord of harvest, grant that we
wholesome grain and pure may be.

3. For the Lord our God shall come,
and shall take the harvest home;
from the field shall in that day
all offenses purge away,
giving angels charge at last
in the fire the tares to cast;
but the fruitful ears to store
in the garner evermore.

4. Even so, Lord, quickly come,
bring thy final harvest home;
gather thou thy people in,
free from sorrow, free from sin,
there, forever purified,
in thy presence to abide;
come, with all thine angels, come,
raise the glorious harvest home.

Chúa Oai Quyền Phục Sanh

1. Hôm nay Chúa oai quyền phục sinh,
Chung nhau hát ca mừng tôn vinh,
Dâng lên Chúa cả thần, hồn, thân,
Đừng nên để ý riêng dự phần;
Vì bầy chiên Ngài đành tuôn huyết,
Thay ta hiến trọn thân cao khiết;
Hãy hát lên mừng Chúa sống lại,
Ngài sống vô cùng, thỏa vui hoài!

2. Thân không vết Jesus dâng đây
Cho Cha Thánh thương nhận con ngay;
Trong cơn chiến đấu thật hùng oai,
Quân ma quỉ thua luôn chạy dài;
Ngài đầy ân hồng vì ta chết,
Nên đem cả hồn, thân dâng hết;
Hãy hát lên mừng Chúa sống lại,
Ngài sống muôn đời hiển vinh hoài!

3. Chiên Con thánh xưa vì ta chết,
Hôm nay sống vinh diệu hơn hết;
Trên ngôi Cứu Chúa thật quyền oai,
Cha giao quản cai trên muôn loài;
Đồng ngợi Vua quyền năng chiến thắng,
Ban ơn sống phục sinh tươi sáng;
Thánh Chúa nhân từ, cứu chúng sinh,
Dìu dắt đưa vào ở thiên đình.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

105


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top