Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Ngày Nay Chúa Phục Sinh

Thánh Ca: Ngày Nay Chúa Phục Sinh

Tựa đề: Ngày Nay Chúa Phục Sinh
Nguyên tác: Christ, the Lord, Is Risen
Lời: Charles Wesley
Nhạc: Lyra Davidica
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 104
Audio: Đèn Linh Ministry

Christ, the Lord, Is Risen

1. Christ the Lord is ris’n today, Alleluia!
Sons of men and angels say, Alleluia!
Raise your joys and triumphs high, Alleluia!
Sing, ye heav’ns, and earth, reply, Alleluia!

2. Lives again our glorious King, Alleluia!
Where, O death, is now thy sting? Alleluia!
Once He died our souls to save, Alleluia!
Where thy victory, O grave? Alleluia!

3. Love’s redeeming work is done, Alleluia!
Fought the fight, the battle won, Alleluia!
Death in vain forbids His rise, Alleluia!
Christ hath opened paradise, Alleluia!

4. Soar we now where Christ hath led, Alleluia!
Foll’wing our exalted Head, Alleluia!
Made like Him, like Him we rise, Alleluia!
Ours the cross, the grave, the skies, Alleluia!

Ngày Nay Chúa Phục Sinh

1. Ngày nay Chúa phục sinh phước bấy, Ha-lê-lu-gia!
Người thiên sứ reo lên như vậy, Ha-lê-lu-gia!
Cùng dâng khải hoàn ca chúc khánh, Ha-lê-lu-gia!
Thiên cung hát, địa hạt ứng thanh, Ha-lê-lu-gia!

2. Kìa, Vua sống lại vinh hiển bấy, Ha-lê-lu-gia!
Nọc sự chết nay đâu rồi mày? Ha-lê-lu-gia!
Một phen chết Ngài chuộc chu đáo, Ha-lê-lu-gia!
Sự thắng của phần mộ ở đâu? Ha-lê-lu-gia!

3. Nhờ ơn Chúa dìu ta bước tới, Ha-lê-lu-gia!
Kịp chơn Đấng tôn vinh đời đời, Ha-lê-lu-gia!
Phục sinh giống Ngài thân biến hóa, Ha-lê-lu-gia!
Thật giống Chúa từ mồ bước ra, Ha-lê-lu-gia!

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

104


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top