Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Tán Mỹ Jesus

Thánh Ca: Tán Mỹ Jesus

Tựa đề: Tán Mỹ Jesus
Nguyên tác: Hail! Thou Once Despised Jesus
Lời: John Bakewell (1721-1819), 1757
Nhạc: John Zundel/Julius Roentgen (1855-1932), 1870
Tài Liệu: Oude en Nieuwe Hollantse Boerenlities en Contradanseu, 1710
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài số 101
Audio: Đèn Linh Ministry

Hail! Thou Once Despised Jesus

1. Hail, thou once despised Jesus!
Hail, thou Galilean King!
Thou didst suffer to release us;
thou didst free salvation bring.
Hail, thou universal Savior,
bearer of our sin and shame,
by thy merit we find favor:
life is given through thy Name.

2. Paschal Lamb, by God appointed,
all our sins on thee were laid:
by almighty love anointed,
thou hast full atonement made.
All thy people are forgiven
through the virtue of thy blood:
opened is the gate of heaven,
peace is made ‘twixt man and God.

3. Jesus, hail! enthroned in glory,
there for ever to abide;
all the heavenly hosts adore thee,
seated at thy Father’s side.
There for sinners thou art pleading:
there thou dost our place prepare;
thou for saints are interceding
till in glory they appear.

4. Worship, honor, power, and blessing
thou art worthy to receive;
highest praises, without ceasing,
meet it is for us to give.
Help, ye bright angelic spirits,
bring your sweetest, noblest lays;
help to sing of Jesus’ merits,
help to chant Emmanuel’s praise!

Tán Mỹ Jêsus

1. Đồng lòng ca tụng tán mỹ Jêsus
Xưa bị chính dân mình khinh lờn
Ngài vì nhân loại chết cách đớn đau
Chuộc cứu nhưng không mọi tội nhân
Hát chúc Đấng mang sầu khổ ưu phiền
Thay ta gánh ô nhục ác gian
Nhờ đại công Ngài, lãnh đủ ơn thiêng
Sự sống bởi danh Ngài được ban.

2. Đồng lòng ca tụng tán mỹ Chiên Con
Cha chọn thế ta chịu cực hình
Ngài được xức đầu bởi Đấng Chí tôn
Làm tế lễ một lần vẹn tinh
Thiên dân muôn tội được tha vẹn toàn
Do hông huyết Chiên Con chảy tuôn
Nhờ Ngài thiên đàng cửa đã mở toang
Người với Chúa được thuận hòa luôn

3. Đồng lòng ca tụng, tán mỹ Jêsus
Ngôi vàng Chúa vẻ vang trường tồn
Hiện Ngài đang ngồi cánh hữu Thiên Phụ
Được các thánh, thiên thần, thờ tôn
Jêsus thay cho tội nhân kêu cầu
Sắm chỗ ở chúng ta tương lai
Hằng vì con Ngài khẩn đảo trên cao
Tận lúc tiếp ta xa trần ai.

4. Thờ phượng, năng lực, hiển hách, tôn vinh
Duy thuộc Chúa Jêsus muôn đời
Đồng lòng ca tụng Đấng đã hy sinh
Cùng lớn tiếng khen ngợi không thôi
Hỡi các thánh trên trời, khá chung hòa
Thiên ca tán mỹ reo lớn lên
Rập ràng ca tụng Cứu Chúa chúng ta
Tụng mỹ Đấng Em-ma-nu-ên.

5. Này bầy chiên Ngài sắp hiển vinh thay
Vui thuật các ân huệ thiên thượng
Điệu nhạc vui mừng hát lớn tiếng nay
Về Chúa bởi ta từng bị thương
Trên thiên cung nay kim mão huy hoàng
Thay ta khẩn xin Cha thiết tha
Nhìn mặt Jêsus Christ rất vinh quang
Thờ kính Chúa dâng điệu trường ca.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

101

 


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top