Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Chúa Mang Thập Hình

Thánh Ca: Chúa Mang Thập Hình

Tựa đề: Chúa Mang Thập Hình
Nguyên tác: Chúa Mang Thập Hình
Lời: Mục sư Lê Đình Tươi (1942)
Nhạc: Edmund Simon Lorenz (1901)

Chúa Mang Thập Hình

1. Ôi Chúa Jesus đành mang thập hình,
Vì ác nhân đây Ngài phải hy sinh,
Đem đức yêu thương, ban ơn hòa bình,
Ngợi khen Jesus, Chúa nhân lành.

Điệp Khúc:

Cứu người, Chúa vui mang thập hình,
Thế tôi, Chúa cam tâm hy sinh;
Chính tôi biết lấy chi đền bồi,
Tình yêu vô đối, ôi Chúa ôi!

2. Ôi Chúa chí tôn vì sao hạ mình,
Đau khổ không nao, nhục nhã xem khinh,
Thập giá xưa kia vui dâng mạng vàng,
Vì chuộc tôi đây huyết tuôn tràn.

3. Do huyết Chúa tuôn lòng tôi sạch ròng,
Dạn dĩ đến nơi hạnh phúc vô song,
Tôi hiến thân, linh cho Jesus hoài,
Truyền danh tôn vinh, cứu nhân loại.

Giai Điệu

Nhạc Đệm

Nhạc

100


Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top