Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Tâm Tôi Luôn Vang Giai Điệu

Thánh Ca: Tâm Tôi Luôn Vang Giai Điệu

Tựa đề: Tâm Tôi Luôn Vang Giai Điệu – He Keep Me Singing
Nhạc và Lời: Luther B. Bridgers
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 217

He Keep Me Singing

1. There’s within my heart a melody
Jesus whispers sweet and low,
Fear not, I am with thee, peace, be still,
In all of life’s ebb and flow.

Refrain:
Jesus, Jesus, Jesus,
Sweetest Name I know,
Fills my every longing,
Keeps me singing as I go.

2. All my life was wrecked by sin and strife,
Discord filled my heart with pain,
Jesus swept across the broken strings,
Stirred the slumb’ring chords again.

3. Feasting on the riches of His grace,
Resting ’neath His shelt’ring wing,
Always looking on His
smiling face,
That is why I shout and sing.

4. Though sometimes He leads
through waters deep,
Trials fall across the way,
Though sometimes the path
seems rough and steep,
See His footprints all the way.

5. Soon He’s coming back to welcome me,
Far beyond the starry sky;
I shall wing my flight to worlds unknown,
I shall reign with Him on high.

Tâm Tôi Luôn Vang Giai Điệu

1. Tâm tôi rày văng vẳng linh âm giai điệu:
Giê-xu – luôn se sẽ ca ngâm:
”Đừng kinh sợ chi có Ta đương lo liệu, “
Trầm bổng trên cuộc thế thăng trầm.

Điệp Khúc:
Giê-xu! Giê-xu! Giê-xu!
Tốt đẹp bấy hồng danh!
Ngài làm cho tôi thỏa tình,
Mừng hát trong mọi bước thiên trình.

2. Tôi xưa bị tan vỡ bởi chính ma quyền,
Nhịp lòng tôi đau đớn xót xa;
Mọi dây đàn xưa đứt, Chúa nối cho liền,
Rồi khảy thăng trầm khúc nhã ca.

3. Nay chung tiệc ân-điển Chúa thỏa muôn đời,
Được bình-tịnh trong cánh Chúa tôi;
Hằng trông mặt Chân Chúa
chúm chím tươi cười,
Là cớ tôi mừng hát thiên-thu.

4. Đôi khi Ngài đưa dắt
qua cơn ba đào,
Dọc đường gặp thử thách lao đao,
Dầu lên đèo, leo dốc,
Xuống thác, qua hào,
Nhìn dấu chân Ngài: Quyết theo vào!

5. Nay mai Giê-xu đến tiếp rước tôi về,
Vượt trùng trùng tinh tú bay tới,
Cùng nhau vào tân thế giới rất diệu kỳ,
Cùng Chúa cai trị đến muôn đời.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top