Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Lúc Chúa Ngự Trong Lòng – Since Jesus Came Into My Heart

Thánh Ca: Lúc Chúa Ngự Trong Lòng – Since Jesus Came Into My Heart

Tựa đề: Lúc Chúa Ngự Trong Lòng
Nguyên tác: Since Jesus Came Into My Heart
Lời: Rufus Henry McDaniel (1850-1940)
Nhạc: Charles H. Gabriel (1856-1932)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài Số 215

Since Jesus Came Into My Heart
1. What a wonderful change
in my life has been wrought
Since Jesus came into my heart;
I have light in my soul
for which long I have sought,
Since Jesus came into my heart.
Refrain:
Since Jesus came into my heart,
Since Jesus came into my heart;
Floods of joy o’er my soul
like the sea billows roll,
Since Jesus came into my heart.
2. I have ceased from my
wand’ring and going astray,
Since Jesus came into my heart;
And my sins which were
many are all washed away,
Since Jesus came into my heart.
3. I’m possessed of a hope
that is steadfast and sure,
Since Jesus came into my heart;
And no dark clouds of doubt
now my pathway obscure,
Since Jesus came into my heart.
4. There’s a light in
the valley of death now for me,
Since Jesus came into my heart;
And the gates of the City
beyond I can see,
Since Jesus came into my heart.
5. I shall go there to dwell
in that City I know,
Since Jesus came into my heart;
And I’m happy,
so happy as onward I go,
Since Jesus came into my heart.
Đời Tôi Nay Được Đổi Thay
1. Lạ lùng thay đời tôi nay
nhờ ân điển được đổi thay
Bởi Giê-xu ngự vô tâm linh này
Từ xưa tôi tìm đâu đâu
mà nay thấy chân lý đây
Chính lúc lòng mình có Chúa ngự đấy.
Điệp Khúc:
Chúa Giê-xu ngự tâm tôi mừng thay!
Chúa Giê-xu ngự tâm tôi đêm ngày
Sự mừng vui tràn ngập tôi
dường như biển đang dâng sóng
Lúc Giê-xu ngự đến ở trong lòng.
2. Từ rày không còn lạc sai,
không vơ vẫn như trước đây
Bởi Giê-xu ngự vô tâm linh này
Mọi tội xưa dầu như son
mà nay rửa trong trắng phau
Chính lòng mình có Chúa ngự đấy.
3. Một ngày kia, mừng vui thay
được bay lên cung hiển vinh
Bởi Giê-xu ngự vô tâm linh này
Lòng hân hoan nhẹ nhàng thay
được đi đến nơi vĩnh sinh
Chính lúc lòng mình có Chúa ngự đấy.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top