Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Once to Every Man and Nation

Once to Every Man and Nation

Tựa đề: Năm Mới Mời Chúa Vô Nhà
Nguyên tác:
Once to Every Man and Nation
Lời Anh: James R. Lowell (1819-1891)
Nhạc: Thomas J. Williams (1890)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài 406
Lời Việt: Ban Biên Soạn Thánh Ca Tin Lành Việt Nam (1932)
Trình bày: London Philharmonic Choir

Once to Every Man and Nation

1. Once to every man and nation,
Comes the moment to decide,
In the strife of truth with falsehood,
for the good or evil side;
Some great cause, some great decision,
offering each the bloom or blight,
And the choice goes by forever,
’twixt that darkness and that light.

2. Then to side with truth is noble,
when we share her wretched crust,
Ere her cause bring fame and profit,
and ’tis prosperous to be just;
Then it is the brave man chooses
while the coward stands aside,
Till the multitude make virtue
of the faith they had denied.

3. By the light of burning martyrs,
Christ, Thy bleeding feet we track,
Toiling up new Calv’ries ever
with the cross that turns not back;
New occasions teach new duties,
time makes ancient good uncouth,
They must upward still and onward,
who would keep abreast of truth.

4. Though the cause of evil prosper,
yet the truth alone is strong;
Though her portion be the scaffold,
and upon the throne be wrong;
Yet that scaffold sways the future,
and behind the dim unknown,
Standeth God within the shadow,
keeping watch above His own.

Năm Mới Mời Chúa Vô Nhà

1. Mời Giê-xu bước vô nhà
Chúc tuổi tân xuân phước chan hòa.
Nguyện cửa xuân phùng Khách Thiên Đàng
Ước trước nhất nghe tiếng dịu dàng.
Bửu Khách đem theo mọi phước xuân hi
Nhà Khách đến ấy nơi yên nghỉ.
Nguyện Chúa đem mọi ơn thắm phước dào
Bửu Khách ôi!  Xin hãy bước vào.

2. Tặng phẩm tay Ngài, đem đến vô vàn.
Có bánh ma na, phước thiên đàng.
Nhờ Giê-xu: hồn, thân tráng kiện rày.
Chúa ấp yêu, nâng đỡ đêm ngày.
Sống thỏa vui trong ơn phước Cha ban.
Đường tăm tối, Chúa luôn soi sáng.
Đời dầu như phù vân, vẫn mong Ngài.
Lấy ái tâm, trang điểm tôi hoài.

3. Ngạch cửa xuân nầy, chưa có ai vào
Kính rước Giê-xu – Khách thiên trào.
Dời gót vô nhà, đem trí, dũng, lạc.
Giúp đỡ tôi ngày tháng hoan đạt.
Chúa hỡi! Tâm tôi đang mở toang đây.
Nguyện đổ an ninh hằng đầy dẫy.
Thượng Khách Giê-xu!  Tôi cúi xin Ngài
Đến tâm nầy, ở lâu dài.

 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top