Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Nương Cánh Vĩnh Sinh

Thánh Ca: Nương Cánh Vĩnh Sinh

Tựa đề: Nương Cánh Vĩnh Sinh
Nguyên tác; Leaning on the Everlasting Arms

Lời: Elisha Albright Hoffman (1839-1929)
Nhạc: Anthony Johnson Showalter (1858-1924)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài Số 290

Leaning on the everlasting arms

1. What a fellowship,
what a joy divine,
Leaning on the everlasting arms;
What a blessedness, what a peace is mine,
Leaning on the everlasting arms.

Refrain:
Leaning, leaning,
safe and secure from all alarms;
Leaning, leaning,
leaning on the everlasting arms.

2. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way,
Leaning on the everlasting arms;
Oh, how bright the path grows from day to day,
Leaning on the everlasting arms.

3. What have I to dread,
what have I to fear,
Leaning on the everlasting arms?
I have blessed peace with my Lord so near,
Leaning on the everlasting arms.

Nương Cánh Vĩnh Sinh

1.  Phước bấy mối giao thân,
phước bấy mối vui thần,
Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh;
Lớn bấy chốn an thân, lớn bấy phước siêu trần,
Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh.

Điệp Khúc:
Quyết nương, nương vào,
Bình an vượt bao nguy biến khiếp kinh;
Quyết nương, nương vào,
Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh.

2.  Cứ tiến bước vững an, lướt đến chốn thiên đàng,
Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh;
Lối chánh Chúa sẵn ban, bước tới thấy huy hoàng,
Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh.

3.  Chẳng khiếp, chẳng phân vân,
quyết cứ vững tâm thần,
Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh;
Phước thái thắm tâm thần lúc có Jêsus gần,
Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Bird_07

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top