Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Nơi Gô-gô-tha

Thánh Ca: Nơi Gô-gô-tha

Tựa đề: Nơi Gô-gô-tha
Nguyên tác: At Calvary
Lời: William R. Newell
Nhạc: Daniel B. Towner
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950)
 – Bài Số 172

At Calvary

1. Years I spent in vanity and pride,
Caring not my Lord was crucified,
Knowing not it was for me He died
On Calvary.

Refrain:
Mercy there was great, and grace was free;
Pardon there was multiplied to me;
There my burdened soul found liberty
At Calvary.

2. By God’s Word at last my sin I learned;
Then I trembled at the law I’d spurned,
Till my guilty soul imploring turned
To Calvary.

3. Now I’ve giv’n to Jesus everything,
Now I gladly own Him as my King,
Now my raptured soul can only sing
Of Calvary!

4. Oh, the love that drew salvation’s plan!
Oh, the grace that brought it down to man!
Oh, the mighty gulf that God did span
At Calvary!

Nơi Gô-gô-tha

1. Bao năm tôi lạc loài kiêu căng xấu xa,
Chẳng chú ý đến ơn mua chuộc thứ tha.
Đâu hay do tôi Giê-xu tuôn huyết ra
Nơi Gô-gô-tha.

Điệp Khúc:
Ấy nơi tỏ ân điển yêu thương dịu dàng,
Ấy nơi Chúa tha thứ tôi được trắng án;
Nơi này gánh nặng Chúa buông tha nhẹ nhàng
Nơi Gô-gô-tha.

2. Khi tôi nghe lời Ngài dạy trong Thánh Kinh,
Đã khóc lóc ăn năn bao tội đáng khinh
Xin khiêm cung quay về nhận ơn cứu minh
Nơi Gô-gô-tha.

3. Hôm nay tôi trong Ngài bình an thỏa vui
Suối nước sống tuôn ra từ Ngài mát tươi
Thân gian nan trên dặm đường xa vẫn
Ngợi ca Gô-gô-tha.

4. Ơn yêu thương muôn đời người ơi chớ quên!
Chúa đã đến thế gian cho người nghỉ yên
Ôi! Thiên cung dương trần từ đây nối liên
Qua Gô-gô-tha.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top