Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Nhìn Xem Jêsus

Thánh Ca: Nhìn Xem Jêsus

Tựa đề: Nhìn Xem Jêsus
Nguyên tác: There Is a Life for a Look
Lời: Amedia M. Hull
Nhạc: E. G. Taylor
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài số 177

There Is a Life for a Look

1. There is life for a look at the Crucified One,
There is life at this moment for thee;
Then look, sinner, look unto Him and be saved,
Unto Him who was nailed to the tree.

Refrain:
Look! look! look and live!
There is life for a look
at the Crucified One,
There is life at this moment for thee.

2. Oh, why was He there as the Bearer of sin,
If on Jesus thy guilt was not laid?
Oh, why from His side flowed the sin-cleansing blood,
If His dying thy debt has not paid?

3. It is not thy tears of repentance or prayers,
But the blood, that redeemeth the soul;
On Him, then, who shed it, thou mayest at once
Thy weight of iniquities roll.

4. Then doubt not thy welcome,
since God has declared
There remaineth no more to be done;
That once in the end
of the world He appeared,
And completed the work He begun.

5. Then take with rejoicing
from Jesus at once
The life everlasting He gives;
And know with assurance,
thou never canst die
Since Jesus, thy Righteousness, lives.

Nhìn Lên Jesus

1. Nhìn chăm lên Jesus Đấng treo trên thập tự kia,
Hẳn trong giây phút anh được vĩnh sinh;
Hãy mau mau chăm xem, chính anh em tội nhân kia,
Ngắm Đấng đã vì anh gánh thập hình.

Điệp Khúc:
Nhìn xem, xem, xem, sống!
Nhìn chăm chăm lên Jesus,
Đấng treo thân đầy hồng ân,
Thì anh chắc hưởng trường sinh, lãnh ân hồng.

2. Vì ai nên Jesus gánh muôn tội tình dường kia,
Lại không mang ác khiên bạn đó sao?
Vì đâu hông Jesus huyết vô tội tràn lai láng,
Lại chẳng do tội ta Chúa mang hình?

3. Hãy mau tin Jesus chính hôm nay đừng trì diên,
Ngài ban cho chính anh được vĩnh sinh;
Vì trong tay Jesus, Đấng công nghĩa trường tồn kia,
Bảo đảm anh trường sinh ở thiên thành.

4. Vậy anh không nên nghi
Chúa không nhận-nhìn anh nay,
Bởi trong Kinh Thánh xưa Ngài phán tuyên:
Kỳ chung, Jesus sanh,
hiến thân vàng chuộc tội nhân,
Của lễ duy một, ân cứu vẹn tuyền.

5. Hẳn không do than-van,
khóc kêu luôn ngày đêm đâu,
Chỉ do nơi huyết vãn-hồi cứu thôi;
Bởi huyết hông Jesus
chính anh được quyền giờ đây,
Để trút gánh tội-khiên, khỏe nhẹ rồi.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top