Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Nắng Mai Rạng Rỡ Khung Trời

Thánh Ca: Nắng Mai Rạng Rỡ Khung Trời

Tựa đề: Nắng Mai Rạng Rỡ Khung Trời
Nguyên tác:
When Morning Gilds the Skies
Lời: Edward Caswall (1814-1878), 1854
Nhạc: Joseph Barnby (1838-1896), 1868
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  – Bài Số 31

When Morning Gilds the Skies
1. When morning gilds the skies
My heart awaking cries:
May Jesus Christ be praised!
Alike at work and prayer,
to Jesus I repair:
May Jesus Christ be praised!
2. When you begin the day,
O never fail to say,
May Jesus Christ be praised!
And at your work rejoice,
to sing with heart and voice,
May Jesus Christ be praised!
3. Whene’er the sweet church bell
peals over hill and dell,
May Jesus Christ be praised!
O hark to what it sings,
as joyously it rings,
May Jesus Christ be praised!
4. My tongue shall never tire
of chanting with the choir,
May Jesus Christ be praised!
This song of sacred joy,
it never seems to cloy,
May Jesus Christ be praised!
5. Does sadness fill my mind?
A solace here I find,
May Jesus Christ be praised!
Or fades my earthly bliss?
My comfort still is this,
May Jesus Christ be praised!
6. To God, the Word, on high,
the host of angels cry,
May Jesus Christ be praised!
Let mortals, too, upraise
their voice in hymns of praise,
May Jesus Christ be praised!
7. Be this at meals your grace,
in every time and place;
May Jesus Christ be praised!
Be this, when day is past,
of all your thoughts the last
May Jesus Christ be praised!
8. When mirth for music longs,
this is my song of songs:
May Jesus Christ be praised!
When evening shadows fall,
this rings my curfew call,
May Jesus Christ be praised!
9. When sleep her balm denies,
my silent spirit sighs,
May Jesus Christ be praised!
When evil thoughts molest,
with this I shield my breast,
May Jesus Christ be praised!
10. The night becomes as day
when from the heart we say:
May Jesus Christ be praised!
The powers of darkness fear
when this sweet chant they hear:
May Jesus Christ be praised!
11. No lovelier antiphon in all high
Heav’n is known
Than, Jesus Christ be praised!
There to the eternal Word
the eternal psalm is heard:
May Jesus Christ be praised!
12. Let all the earth around
ring joyous with the sound:
May Jesus Christ be praised!
In Heaven’s eternal bliss
the loveliest strain is this:
May Jesus Christ be praised!
13. Sing, suns and stars of space,
sing, ye that see His face,
Sing, Jesus Christ be praised!
God’s whole creation o’er,
for aye and evermore
Shall Jesus Christ be praised!
14. In Heav’n’s eternal bliss
the loveliest strain is this,
May Jesus Christ be praised!
Let earth, and sea and sky
from depth to height reply,
May Jesus Christ be praised!
15. Be this, while life is mine,
my canticle divine:
May Jesus Christ be praised!
Sing this eternal song
through all the ages long:
May Jesus Christ be praised!
Vàng Rực Thiên Không Ánh Mai
1. Vàng rực thiên không ánh mai
Vùng dậy tôi hô trước ngai
Jêsus đáng khen ngợi hoài
Cầu nguyện, tác công mỗi ngày
Một lòng đến Jêsus rày
Thật Jêsus tôn quý thay!
2. Lạy Cha cao minh hiển oai
Nhiệt thành tôi reo trước ngai
Jêsus đáng khen ngợi hoài
Điệu thần khúc vui vẻ rày
Là điệu mới luôn mỗi ngày
Thật Jêsus tôn quý thay!
3. Dầu hồn tôi luôn đắng cay
Nhìn đời thêm ngao ngán nay
Jêsus đáng khen ngợi hoài
Đời tạm phước không mấy ngày
Nhờ thần khúc an ủi rày
Thật Jêsus tôn quý thay!
4. Trọn ngày đêm tôi sống đây
Bài này nên thiên khúc nay
Jêsus đáng khen ngợi hoài
Đời đời ước ca khúc này
Thành tuyệt khúc duy nhất rày
Thật Jêsus tôn quý thay!

Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top