Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Mắt Ta Luôn Dìu Dắt Ngươi

Mắt Ta Luôn Dìu Dắt Ngươi

Tựa đề: Mắt Ta Luôn Dìu Dắt Ngươi
Nguyên tác: Precious Promise
Lời: Nathaniel Niles, s. 1835
Nhạc: Philip P. Bliss (1838-1876)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
  – Bài số 200

Precious Promise

1. Precious promise God has given
To the weary passerby,
On the way from earth to Heaven,
“I will guide thee with Mine eye.”

Refrain
I will guide thee, I will guide thee,
I will guide thee with Mine eye
On the way from earth to Heaven,
I will guide thee with Mine eye.

2. When temptations almost win thee
And thy trusted watchers fly,
Let this promise ring within thee,
“I will guide thee with Mine eye.”

3. When thy secret hopes have perished
In the grave of years gone by,
Let this promise still be cherished,
“I will guide thee with Mine eye.”

4. When the shades of life are falling
And the hour has come to die,
Hear thy trusty Pilot calling,
“I will guide thee with Mine eye.”

Mắt Ta Luôn Dìu Dắt Ngươi 

1. Này là kim ngôn Chúa hứa đời đời
Cùng ai đang trên đường tăm tối
Từ nhân gian lên thiên quốc sáng tươi
Mắt Ta nhìn mà dìu chơn người.

Điệp Khúc:
Chính Ta đưa đường, dìu dắt bước ngươi
Ta chăm chú theo ngươi nào lơi
Từ nhân gian lên thiên cung tươi sáng
Mắt Ta hằng dắt ngươi trọn đời.

2. Dầu khi thua mưu cám dỗ buồn phiền
Bạn thân không yêu thương thăm viếng
Mau nghe câu kim ngôn Chúa nhắc khuyên
Mắt Ta nhìn mà dìu chơn ngươi.

3. Hồi ngươi nghe hơi thở đã gần tàn
Kìa, vị Hoa Tiêu vẫn tuyên phán
Bằng câu kim ngôn thương mến chứa chan
Mắt Ta nhìn mà dìu chơn ngươi.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top