Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Lúc Danh Sách Tuyên Đọc

Thánh Ca: Lúc Danh Sách Tuyên Đọc

Tựa đề: Lúc Danh Sách Tuyên Đọc
Nguyên tác: When the Roll Is Called Up Yonder

Lời: James M. Black
Nhạc: James M. Black
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài Số 336

When the Roll Is Called up Yonder

1. When the trumpet of the Lord shall
sound, and time shall be no more,
And the morning breaks,
eternal, bright and fair;
When the saved of earth shall gather
over on the other shore,
And the roll is called up
yonder, I’ll be there.

Refrain
When the roll, is called up yon-der,
When the roll, is called up yon-der,
When the roll, is called up yon-der,
When the roll is called up yonder I’ll be there.

2. On that bright and cloudless morning
when the dead in Christ shall rise,
And the glory of
His resurrection share;
When His chosen ones shall gather
to their home beyond the skies,
And the roll is called up
yonder, I’ll be there.

3. Let us labor for the Master
from the dawn till setting sun,
Let us talk of all
His wondrous love and care;
Then when all of life is over,
and our work on earth is done,
And the roll is called up
yonder, I’ll be there.

Lúc Danh Sách Tuyên Đọc

1. Thời gian sẽ chấm dứt lúc
tiếng loa rao tin Chúa lai lâm từ trời
Bình minh sẽ chiếu ánh
mãi mãi sáng choang đẹp tươi
Mọi dân đắc cứu dưới đất,
lúc bay lên vui nhóm bên kia bờ rồi
Giờ danh sách khởi xướng,
mừng nghe Jêsus gọi tôi.

Điệp Khúc:
Giờ danh sách tuyên đọc vui quá vui!
Khi danh sách tuyên đọc vui quá vui!
Giờ danh sách xướng lên thật mừng vui!
Lúc danh sách khởi xướng mừng nghe Jêsus gọi tôi.

2. Bình minh sáng rỡ lúc
kẻ chết trong Jêsus sống bước ra mộ phần
Được vinh hiển giống Chúa
đã sống chẳng sai một phân
Mọi con cái Chúa cứu, thảy
nhóm nhau hân hoan ở thiên cung rạng ngời
Giờ danh sách khởi xướng,
mừng nghe Jêsus gọi tôi.

3. Từ mai sớm đến lúc sẩm tối
ta luôn hăng hái chăm lo việc Ngài
Truyền ra ái đức Chúa
đoái đến chúng ta lạ thay
Đời nay kết thúc, ấy
lúc chấm dứt công lao khiến bao phen lệ nhòa
Giờ danh sách khởi xướng,
mừng nghe Jêsus gọi tôi.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top