Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Gần Bên Thập Tự – Near the Cross

Thánh Ca: Gần Bên Thập Tự – Near the Cross

Tựa đề: Gần Bên Thập Tự
Nguyên tác: Near the Cross
Lời: Fanny J. Crosby
Nhạc: W. H. Doane
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài Số 217

Nearer the Cross
1. Jesus, keep me near the cross,
There a precious fountain,
Free to all—a healing stream,
Flows from Calv’ry’s mountain.
Refrain
In the cross, in the cross,
Be my glory ever;
From the cross my ransomed soul
Nothing then shall sever.
2. Near the cross, a trembling soul,
Love and mercy found me;
There the Bright and Morning Star
Sheds its beams around me.
3. Near the cross! O Lamb of God,
Bring its scenes before me;
Help me walk from day to day,
With its shadow o’er me.
4. Near the cross I’ll watch and wait,
Hoping, trusting ever,
Till I see my Savior’s face,
Leave His presence never
Gần Thập Tự
1. Giê-xu giữ tôi gần thập tự
Gần hông tuôn suối huyết ra
Lưu xuất ở nơi Gô-gô-tha
Nghìn thu công hiệu chẳng ngoa.
Điệp Khúc:
Thập giá Chúa, thập giá Chúa
Vinh hiển tôi muôn muôn đời cho đến qua bên kia bờ rồi
Ngày đêm hoan lạc thảnh thơi.
2. Tôi đứng bên thập tự sợ sệt
Tình yêu thương Chúa phủ tôi
Kìa, ánh sáng sao mai rực trời
Lòa vinh quang cùng khắp nơi.
3. Tôi đứng bên thập tự nhẹ nhàng
Hằng trông mong Chúa tái lâm
Nghinh tiếp tôi bước lên bờ vàng
Lìa xa nơi trần tối tăm.

Thư Viện Tin Lành (2015)
www.thuvientinlanh.org


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top