Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Biệt Riêng Giờ Bên Chúa

Biệt Riêng Giờ Bên Chúa

Tựa đề: Biệt Riêng Giờ Nên Thánh – Take Time To Be Holy
Lời: William D. Longstaff
Nhạc: George C. Stebbins
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 226

Take Time To Be Holy

1. Take time to be holy,
Speak oft with thy Lord;
Abide in Him always,
and feed on His Word.
Make friends of God’s children,
Help those who are weak,
Forgetting in nothing
His blessing to seek.

2. Take time to be holy,
The world rushes on;
Spend much time in secret,
with Jesus alone.
By looking to Jesus,
Like Him thou shalt be;
Thy friends in thy conduct
His likeness shall see.

3. Take time to be holy,
Let Him be thy Guide;
And run not before Him,
whatever betide.
In joy or in sorrow,
Still follow the Lord,
And, looking to Jesus,
Still trust in His Word.

4. Take time to be holy,
Be calm in thy soul,
Each thought and each motive
Beneath His control.
Thus led by His Spirit
to fountains of love,
Thou soon shalt be fitted
for service above.

Biệt Riêng Giờ Nên Thánh

1. Lo biệt giờ nên thánh ra,
Hằng nói chuyện cùng Cha;
Sống với Ngài luôn mỗi giây,
Linh lương nuôi ta đây;
Tương giao thân tình muôn mối,
Giúp kẻ góa, già, côi,
Luôn trong mọi sự chớ quên
Kiếm phước ơn từ trên.

2. Lo biệt giờ nên thánh ra,
Ngăn sóng đời tràn qua;
Kiếm hết dịp tiện ở riêng,
Thông công Cha thiêng liêng;
Chăm xem Giê-xu ta hóa,
Giống Cứu Chúa diệu vinh,
Trông ta, bạn bè thấy ngay,
Giống Giê-xu lạ thay.

3. Lo biệt giờ nên thánh ra,
Nhờ Chúa đưa đường ta;
Không nên chạy theo lối riêng,
Theo Giê-xu keo sơn;
Đinh ninh vâng lệnh sai phái,
Đắc thắng hay sầu cay,
Nối gót Giê-xu bước hoài,
Thánh Linh luôn cầm tay.

4. Lo biệt giờ nên thánh ra,
Yên tĩnh linh hồn ta;
Bao tâm sự, bao lý do,
Giao ngay Giê-xu lo;
Đức Thánh Linh dìu ta tới
Suối bác ái nào vơi,
Đây ơn Ngài dầm thấm ta,
Xứng lo việc nhà Cha.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top