Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Lê Ngọc Vinh: Jesus Chết Đớn Đau Vì Tôi

Lê Ngọc Vinh: Jesus Chết Đớn Đau Vì Tôi


Tựa đề: Jesus Chết Đớn Đau Vì Tôi
Nguyên tác: Jesus Chết Đớn Đau Vì Tôi
Lời: Lê Ngọc Vinh
Nhạc: Lê Ngọc Vinh

Jesus Chết Đớn Đau Vì Tôi

1. Muôn tội nhân thế, bao điều ô uế
Chất trên Jêsus tại Gô-gô-tha!
Không lời than tiếc, vâng phục đến chết,
Chúa chết thay ta tại Gô-gô-tha!

Điệp Khúc:
Vì tôi, huyết Ngài tuôn rơi, vì tôi lòng đầy tội lỗi!
Ðớn đau Jêsus chịu mang thập hình vì tôi.

2. Không lời phô hết, bút nào tả xiết
Ðớn đau Chúa mang tại Gô-gô-tha!
Quân thù mắng nhiếc, không người thân thiết,
Chúa Cha cũng lìa, mình Chúa chịu đau!
3. Ðôi bàn tay đó, đôi bàn chân đó,
Huyết tuôn chan hòa tại Gô-gô-tha!
Ôi giòng huyết báo, rửa sạch lòng xấu,
Chúa chết thay ta tại Gô-gô-tha!

Giai Điệu

Nhạc

KTTTB-JesusChetDonDauViToi


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top