Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Lê Ngọc Vinh: Chúa Sao Chịu Khổ

Lê Ngọc Vinh: Chúa Sao Chịu Khổ


Tựa đề: Chúa Sao Chịu Khổ
Tựa đề: Chúa Sao Chịu Khổ?
Lời: MS. Lê Ngọc Vinh
Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh
Chúa Sao Chịu Khổ?
1. Chúa sao chịu khổ?
Vác thập tự giá đến Gô-tha
Quyết không lui bước
Dẫu biết đường đầy phong ba
Chúa thân cô đơn
Trước quân gian ác thét gào
Vẫn không nao sờn
Chịu hy sinh thân báu
Cớ sao Giê-xu đã chịu đớn đau trăm chiều?
Mão gai nhọn khiến huyết hồng tuôn rơi nhiều!
Cớ sao Giê-xu cam chịu hình thân đinh đóng!
Hỡi Con Trời cớ sao Ngài chết bao sầu thương!
Tôi không sao phô hết ái tâm Ngài chết cứu đời
Tôi không sao tả hết đớn đau Ngài gánh thay người!
Tôi nay biết chắc thật Chúa đã chết vì tội tôi
Ngài bằng lòng chịu chết để cứu chuộc tôi và anh!
Biết chăng người hỡi Chúa đã đến thế gian này
Sẵn ban nguồn phước cho người tin Danh Ngài
Huyết Chúa tuôn rơi thay lòng tội được nên mới
Huyết năng quyền cứu ai nhận Chúa đớn đau vì tôi
2. Tháng năm nhẹ lướt kiếp người giống giấc mơ vàng
Chuốc bao sầu khổ khiến tâm hồn nào bình an
Hỡi ai đang mong sống cuộc đời phước tuôn tràn
Đến với Giê-xu nguồn ơn thiêng lai láng
Giê-xu đã đến cứu tội nhân nơi dương trần
Chúa kêu gọi hỡi ai mệt mỏi khổ nàn!
Đến với Giê-xu tâm hồn được luôn yên nghỉ
Chúa thay dời thoát ma quyền đến nơi trường hy
Ô vui thay khi có Chúa luôn dìu dắt đêm ngày
Ô yên ninh thay có Chúa đi cùng suốt đời này!
Tôi không lo không sợ quyết nắm chắc Ngài từng giây
Và lòng này nguyện mãi hiến dâng Giê-xu quản cai
Hỡi nhân loại hãy đến cùng Chúa ngay giờ này
Chúa chính sự sống, Con đường đi, Lẽ thật
Chúa ban an ninh tâm hồn được luôn vui thỏa
Hỡi nhân loại kíp mau nhận Chúa đớn đau vì tôi


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top