Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Lê Ngọc Vinh: Cứu Chúa Giáng Trần

Lê Ngọc Vinh: Cứu Chúa Giáng Trần


Tựa đề: Cứu Chúa Giáng Trần
Nhạc và lời: Lê Ngọc Vinh

Cứu Chúa Giáng Trần

Nô-ên Nô-ên
Nô-ên Nô-ên
Chúa ta ra đời
Cứu Chúa lâm trần

Cứu Chúa lâm trần
Giê-xu Cứu Chúa
Hát mừng Giê-xu sanh
Hát mừng tôn vinh Chúa

Giê-xu yêu thương nhân loại Ngài hy sinh
Xa ngôi vinh hiển trên trời giáng tục trần
Hoan ca ta reo mừng tiếp Vua Thượng Thiên
Vinh thay Đức Chúa Trời dưới đất bình an
Hoan ca hỷ duyệt hôm nay khắp nơi tràn
Cùng tôn Giê-xu Vua muôn vua
Tôn Giê-xu Chúa muôn loài

Nô-ên Nô-ên 
Nô-ên Nô-ên 
Giê-xu Chân Chúa


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top