Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Lê Ngọc Vinh: Lạy Chúa! Đây Nầy Lòng Tan Vỡ

Lê Ngọc Vinh: Lạy Chúa! Đây Nầy Lòng Tan Vỡ


Tựa đề: Lạy Chúa! Đây Nầy Lòng Tan Vỡ
Tựa đề: Lạy Chúa Đây Lòng Tan Vỡ
Lời: MS. Lê Ngọc Vinh
Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh
Lạy Chúa Đây Lòng Tan Vỡ
1. Lạy Chúa ôi, cúi xin Ngài
Xót thương con thứ tha lỗi lầm
Đây lòng hoàn toàn tan vỡ
Xin Ngài ngự trị quản cai
Cầu Cha thay lòng tươi mới
Ban Đức Thánh Linh cho đầy dẫy
Cầu xin Cha hằng giúp sức
Con tiến bước luôn trên đường Ngài
2. Lạy Chúa ôi, cúi xin Ngài
Biến nên con hữu ích cho Ngài
Sẵn sàng chịu mọi thử thách
Trau dồi, rèn luyện nung đúc
Cầu xin Cha dùng con mãi
Đưa dắt sanh linh quay về Chúa
Nguyện Danh Cha truyền bá khắp
Muôn nước muôn dân tôn thờ Ngài


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top