Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Lê Ngọc Vinh: Trao Cho Ngài Mọi Tính Toan

Lê Ngọc Vinh: Trao Cho Ngài Mọi Tính Toan

Tựa đề: Trao Cho Ngài Mọi Tính Toan
Nhạc và lời: Lê Ngọc Vinh

Trao Cho Ngài Mọi Tính Toan

Giai Điệu

Nhạc

TTDJ-TraoChoNgaiMoiTinhToan


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top