Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Lê Ngọc Vinh: Chứng Nhân Của Jesus

Lê Ngọc Vinh: Chứng Nhân Của Jesus

Chương Trình Giới Thiệu Thánh Ca 
Thư Viện Tin Lành  

Tựa đề: Chứng Nhân Của Jesus
Nhạc và lời: MS. Lê Ngọc Vinh
Tài Liệu: Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời
Phổ biến theo yêu cầu của gia đình Nhạc sĩ Lê Ngọc Vinh 

Jesus’ Witness

Let us go out, let us go out
And bring lost souls to Him

1. We’re Christians now, by faith and His grace
Proclaim His saving work today
We’re witness now of Jesus, the Lord
Bring people ev’ry-where to Him
Let us go out, o, witness of Him
Let us go out, lead people to Him
There hardship is and risk
We nev’r give up, but keep proclaiming how He saves

2. He sinners love so that He suffers
Dies on the cross, so we may live
What a great love! nothing is matchless!
With all our heart serve Him today
Let us go out, o, witness of Him
Let us go out, lead people to Him
There hardship is and risk!
We nev’r give up but keep proclaiming how He saves

3. Who’s Jesus’ witness to all nations?
Proclaim His name, our saving King
Who’s Jesus’ witness to all nations?
Proclaim His name where-ev’r you go
Let us go out, o, witness of Him
Let us go out, lead people to Him
There hardship is and risk
We nev’r give up, but keep proclaiming how He saves
Let us go out, proclaim His name

Chứng Nhân Của Giê-Xu

Mau mau đi ra
Mau mau đi ra rao Tin Lành về Giê-xu

1. Ta là chứng nhân của Giê-Xu Chân Thần
Mau truyền danh Chúa đến khắp muôn dân
Ta là chứng nhân của Giê-Xu Con Trời
Mau cùng chung bước truyền ra nơi nơi
Mau mau đi ra hỡi chứng đạo viên ơi
Mau mau đi rao Tin Lành đến người người
Tuy bao gian lao nguy nan
Ta luôn hăng say, trung toàn

2. Đem rao danh Chúa quyền năng
Thương đời tối tăm
Chúa hy sinh thân vàng
Bao điều đau đớn Chúa thay ta mang
Ôi! tình Chúa cao sâu lấy chi sánh thay!
Ta nguyện cung hiến hồn thân hôm nay
Mau mau đi ra, hỡi chứng đạo viên ơi!
Mau mau đi rao Tin Lành đến người người

3. Tuy bao gian lao nguy nan
Ta luôn hăng say trung toàn
Đem rao danh Chúa quyền năng
Kíp mau truyền rao Giê-xu khắp nơi
Chốn thiếu ánh sáng cứu ân Tin Lành
Kíp mau truyền khắp
Cứu Chúa Giê-xu ôi ơn cao sâu
Cứu chuộc tội nhân
Mau mau đi ra hỡi chứng đạo viên ơi!
Mau mau đi rao Tin Lành đến người người
Tuy bao gian lao nguy nan
Ta luôn hăng say trung toàn
Đem rao danh Chúa quyền năng
Mau mau đi ra…
Rao danh Giê-xu, Giê-xu

Giai Điệu

Nhạc

CCCTCD-NgayMaiThuocChua


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top