Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Lê Ngọc Vinh: Một Mình Với Chúa

Lê Ngọc Vinh: Một Mình Với Chúa


Tựa đề: Một Mình Với Chúa

 

Tựa đề: Alone With Him
Lời: MS. Lê Ngọc Vinh
Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh
Tài Liệu: Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời
Phổ biến theo yêu cầu của gia đình Nhạc sĩ Lê Ngọc Vinh 

Alone With Him
I sit here alone seeing white snow fall(ing)
Rolling waves in the coldest blowing wind
I sit here alone, thank Him for His care
His love’s wonderful, more than sky and sea
I sit here hearing His advice
Come to me, leaning on my pw’rful hand
I fear no evil while night shadow fall(ing)
He is by my side, giving peace and joy
I offer you this praising song, for your love and your tender care
Though outside there is snow
Behold the road’s icy, but in my hear it’s too warm
Thanks to God! Thanks to God!
I sit here alone thinking of His love
‘Cause of sins of the world, He came to die!
I sit here and pray: Lord, please use my life
My soul, spirit, mind and strength, to the end
Tựa đề: Môt Mình Với Chúa
Lời: MS. Lê Ngọc Vinh
Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh
Một Mình Với Chúa
Con ngồi đây lặng nhìn tuyết trắng xóa đang buông
Bay cuồn cuộn theo cơn gió rét buốt thấu xương
Con ngồi đây, lòng thầm cảm ơn Chúa vô cùng
Tình Cha ôi lạ lùng, hơn trời cao đại dương
Con ngồi đây một mình lắng tiếng Chúa nhủ khuyên
Đến cùng Ta, nương trong bóng cánh Chúa năng quyền
Không sợ lo, một mình khi bóng đêm dần buông
Ngài sát bên giữ gìn an ninh vui tràn luôn
Con xin dâng Ngài khúc ca ngợi này
Ngợi khen Cha chăm sóc con mỗi ngày
Cho dù ngoài trời tuyết giá
Ôi, kìa ngoài trời đóng đá
Nhưng trong lòng này nồng ấm quá
Cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa con ngồi đây
Một mình nghĩ đến Chúa hy sinh
Mang tội ô thay nhân thế chết trên thập hình
Con ngồi đây, thầm nguyện xin dâng Chúa tấc lòng
Hồn linh, trí, sức, xin Ngài dùng đến vô cùng

Giai Điệu

Nhạc

CCCTCD-NgayMaiThuocChua


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top