Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Lê Ngọc Vinh: Halelugia

Lê Ngọc Vinh: Halelugia

Chương Trình Giới Thiệu Thánh Ca 
Thư Viện Tin Lành  

Tựa đề: Halelugia
Anh ngữ: HalleLuJah
Nhạc và lời: MS. Lê Ngọc Vinh
Tài Liệu: Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời
Phổ biến theo yêu cầu của gia đình Nhạc sĩ Lê Ngọc Vinh 

HalleLuJah

1. Allelujah, sing to the Lord
Sing to the Lord, Allelujah
Though in hard times, just sing to Him
He always leads our ways
Allelujah, Allelujah, He forgives, forgets our sins
Allelujah, Allelujah, let’s sing to Him for what He’s done

2. Allelujah, sing to the Lord
Sing to the Lord, Allelujah
The same is He, all things are changed
He only is the truth
Allelujah, Allelujah, faithful He’s, His love nev’r fails
Allelujah, Allelujah, His grace and goodness will nv’r end

3. Allelujah, sing to the Lord
Sing to the Lord, Allelujah
I wish be worthy as His Child
He’s Life, the Truth, the Way
Allelujah, Allelujah, let’s proclaim His name around
Allelujah, Allelujah, let’s win lost souls for Christ today

CODA:
Allelujah, Allelujah
Always sing to Him

Ha-Lê-Lu-Gia

1. Ha-lê-lu-gia, ngợi khen Chúa Ta!
Ngợi khen Giê-xu, Ha-lê-lu-gia!
Đời sống dẫu khó vẫn luôn khen ngợi
Ngài luôn đưa dắt mọi lối
Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia
Ngợi khen Chúa thứ tha tội ta
Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia!
Luôn hát khen ngợi tình thương bao la
Ha-lê-lu-gia!
Ngợi khen Chúa ta
Ngợi khen Giê-xu
Ha-lê-lu-gia!
Kìa Chúa bất biến trước bao thay đổi
Ngài duy chân lý tuyệt đối
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Ngài thành tín, hứa ngôn nào sai
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Ơn Chúa muôn đời chẳng hề nhạt phai

2. Ha-lê-lu-gia, ngợi khen Chúa ta!
Ngợi khen Giê-xu, Ha-lê-lu-gia!
Nguyện sống xứng đáng chứng nhân Con Trời
Ngài duy chân lý tuyệt đối
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Truyền danh Chúa khắp nơi gần xa
Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia!
Đưa dắt linh hồn trở về nhà Cha
Ha-lê-lu-gia!
Ngợi khen Chúa ta
Ngợi khen Giê-xu
Ha-lê-lu-gia!
Kìa Chúa bất biến trước bao thay đổi
Ngài duy chân lý tuyệt đối
Ha-lê-lu-gia!
Ngài thành tín hứa ngôn nào sai
Ha-lê-lu-gia!
Ha-lê-lu-gia!
Ơn Chúa muôn đời
Chẳng hề nhạt phai
Ha-lê-lu-gia!
Ha-lê-lu-gia!
Luôn ca ngợi Giê-xu!

Giai Điệu

Nhạc

CCCTCD-Halelugia


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top