Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Lê Ngọc Vinh: Chúa Luôn Bên Tôi

Lê Ngọc Vinh: Chúa Luôn Bên Tôi

Chương Trình Giới Thiệu Thánh Ca 
Thư Viện Tin Lành  

Tựa đề: Chúa Luôn Bên Tôi
Kinh Thánh: Thi Thiên 66:16-20

Nhạc và lời: Lê Ngọc Vinh / Lê Nguyễn Ngọc Vân
Tài Liệu: Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời
Phổ biến theo yêu cầu của gia đình Nhạc sĩ Lê Ngọc Vinh 

He’s Always With Me

When life’s waves cover me
I’ve perfect peace, ’cause Jesus is with me
In dangers, trials hard,
His pow’rful hand saves me from harms
Good Father is, please come into my heart
Though many hardships me surround
I will on Jesus lean, my ev’rlasting Lord
His promise always is the same
He leads me like a shepherd good
His love and kindness cover me
How I can repay for His gratitude?
What a love divine that He gives to men!
Come and believe in Him
He’ll change your life anew

Chúa Luôn Bên Tôi

Khi cơn sóng gió phủ che tôi
Giê-xu luôn bên và nỗi lắng lo tiêu tan!
Dù trong thử thách gian nan
Tay Ngài dìu dắt đến nơi khương an
Ôi! Cha nhân ái xin đến với tâm linh đây
Dù cho giông tố phong ba dẫy đầy
Tôi quyết nơi Giê-xu nương
Là nguồn phước Thiên đường!
Lời hứa của Chúa luôn luôn y nguyên
Ngài dìu đưa tôi như Đấng Chăn Chiên
Trong từng giây phút thương xót phủ vây
Nay tôi biết lấy gì báo đáp với ơn Ngài
Tình yêu cao quý Thiên Chúa ban cho con người
Mau đến ăn năn tin Ngài
Đời được đổi mới sáng tươi

Giai Điệu

Nhạc

CCCTCD-ChuaLuonBenToi


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top