Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Lê Ngọc Vinh: Ai Bên Đường

Lê Ngọc Vinh: Ai Bên Đường


Tựa đề: Ai Bên Đường

 

Tựa đề: At The Side-Walk
Nhạc và lời: Mục sư Lê Ngọc Vinh

At The Side-Walk

1. At side-walk, there is a poor blind man!
At side-walk, here is a helpless lame!
At side-walk, a demon possessed guy!
The deaf, dumb, lep’r have no place to lean on
At side-walk, Jesus brings joy to them
At side-walk, Jesus does make them whole
Only Him loves them and then heals them
He lifts His hand, speaks a word, they are healed

2. What a joy! The blind can see, rejoice(s)
What a joy! The lame can walk, romps out
What a joy! Jesus wins victory!
Give praise to Him, He’s good and pow’rful God
Trust in Him, you will receive new life
Trust in Him, Heaven He will you give
Trust in Him, blessings will follow you
Trust in Him now, God loves you and leads you

Sing to Hi now, sickness destroyed!
Sing to Him now, sinners are saved!
Sing to Him now, He is alive!
Come, trust in Him, better is your life

Ai Bên Đường

1. Ai bên đường mù lòa tăm tối thê lương
Ai bên đường bại què không kẻ xót thương
Ai bên đường tà ma quỉ dữ vấn vương
Kẻ điếc căm phung thế gian nào nỗi dựa nương!
Ai bên đường phán một lời bệnh lành ngay

2. Ô! vui mừng người mù được sáng reo vang
Ô! vui mừng người què nhảy nhót tung tăng
Ôi! vui mừng quyền lực ma ám tiêu tan
Chúc tôn Giê-xu: Đấng nhân lành đầy quyền năng
La la la la la la – Lòng trắng trong, trắng trong
La la la la la la – Nguồn phước ơn vô song
La la la la la la – Cùng với Chúa sống
La la la La la la

Giai Điệu

Nhạc

CCCTCD-AiBenDuong


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top