Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Lê Ngọc Vinh: Ai Bên Đường

Lê Ngọc Vinh: Ai Bên Đường


Tựa đề: Ai Bên Đường

Tựa đề: At The Side-Walk
Lời: MS. Lê Ngọc Vinh
Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh

At The Side-Walk
1. AT side-walk, there is a poor blind man!
At side-walk, here is a helpless lame!
At side-walk, a demon possessed guy!
The deaf, dumb, lep’r have no place to lean on
At side-walk, Jesus brings joy to them
At side-walk, Jesus does make them whole
Only Him loves them and then heals them
He lifts His hand, speaks a word, they are healed
2. What a joy! The blind can see, rejoice(s)
What a joy! The lame can walk, romps out
What a joy! Jesus wins victory!
Give praise to Him, He’s good and pow’rful God
Trust in Him, you will recive new life
Trust in Him, blessings will follow you
Trust in Him now, God loves you and leads you
Sing to Hi now, sickness destroyed!
Sing to Him now, sinners are saved!
Sing to Him now, He is alive!
Come, trust in Him, better is your life
Tựa đề: Ai Bên Đường
Lời: MS. Lê Ngọc Vinh
Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh
Ai Bên Đường
1. Ai bên đường
Mù lòa tăm tối thê lương
Ai bên đường
Bại què không kẻ xót thương
Ai bên đường
Tà ma quỉ dữ vấn vương
Kẻ điếc căm phung
Thế gian nào nỗi dựa nương!
Ai bên đường
Phán một lời bệnh lành ngay
2. Ô! vui mừng
Người mù được sáng reo vang
Ô! vui mừng
Người què nhảy nhót tung tăng
Ôi! vui mừng
Quyền lực ma ám tiêu tan
Chúc tôn Giê-xu
Đấng nhân lành đầy quyền năng
La la la La la la
Lòng trắng trong, trắng trong
La la la La la la
Nguồn phước ơn vô song
La la la La la la
Cùng với Chúa sống
La la la La la la

Giai Điệu

Nhạc

CCCTCD-AiBenDuong


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top