Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Lê Ngọc Vinh: Ngày Mai Thuộc Chúa

Lê Ngọc Vinh: Ngày Mai Thuộc Chúa


Tựa đề: Ngày Mai Thuộc Chúa

 

Tựa đề: Our Future Is His
Nhạc và lời: Lê Ngọc Vinh
Tài Liệu: Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời

Our Future Is His

We’ve perfect peace in Jesus’ name
The One we worship and lean on
His word gives us light and advice
Leads us to peaceful shore
Helps us to stably stand
Entrust our life to Him
Never forget to praise and pray
Faithfully serve the Lord and men
His word remains forev’r the same
He cares for the small bird
He nev’r forsake His owns
Entrust our life to Him
Allelujah, Allelujah
Alleluja, Allelujah

Ngày Mai Thuộc Chúa

Ta được yên nghỉ trong danh Giê-xu
Đấng đời nương náu, Đấng ta tôn thờ
Lời Chúa sáng soi êm dịu khuyên răn
Đưa ta đến bên vĩnh an
Ta luôn luôn đứng vững vàng
Dâng Ngài cuộc đời ngày mai!
Ta đừng quên hát khen, quên xin nài
Lo hầu việc Chúa, xứng danh Con Trời
Lời hứa…Chúa luôn muôn đời y nguyên
Chim kia mắt Chúa đâu quên
Ta nay có Chúa luôn bên
Dâng Ngài cuộc đời tương lai
Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia
Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia

Giai Điệu

Nhạc

CCCTCD-NgayMaiThuocChua


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top