Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Lê Ngọc Vinh: Hỡi Người Ít Đức Tin

Lê Ngọc Vinh: Hỡi Người Ít Đức Tin


Tựa đề: Hỡi Người Ít Đức Tin
Tác Giả: Lê Ngọc Vinh
Tài liệu: Tuyển tập Bình An Trong Jesus

Giai Điệu

 

Hỡi Người Ít Đức Tin

1. Hãy nhìn chăm Jêsus dù biển đời sóng xô,
Hãy nhìn chăm Ngài, dẫu gió lay thuyền chao!
Hãy nhìn chăm Jêsus, dù đời đầy bảo tố,
Duy nhìn chăm Chúa, bước chân không hề sờn nao!
Có tay quyền năng Ngài, hằng dìu đưa mỗi nơi,
Không còn lo sợ mãi thỏa vui cười tươi,
Cho dù bao hiểm nguy, dồi dập đời bối rối,
Thì lòng nguyện cứ ngắm Ngài thôi.

Điệp Khúc:

Jêsus hằng chăn dắt đêm ngày
Ban cho nguồn ơn mới tuôn đầy tâm tôi
Dựa nương nơi Chúa mãi mãi bình an thay!
Hãy luôn nhìn chăm Ngài, dù đường đời chông gai,
Vững lòng xin nài, Chúa sẵn lo liệu ngay.
Cứ nhìn chăm Jêsus, gìn lòng mình với Chúa,
Vì Ngài hằng giúp đỡ dìu đưa.

2. Sao lòng ta đớn đau, và lệ trào oán than,
Sao còn nghi ngờ, bám víu nơi trần gian!
Danh vọng đâu giúp ta, bạc vàng nào quí giá,
Không gì nơi thế đổi thay tâm hồn trầm luân!
Hãy mau quì bên Ngài, trình bày mọi khúc nôi,
Trao mọi gánh nặng, phó thác muôn hồn thân,
Ðâu còn vương đớn đau lệ ngừng trào khoé mắt
Ðời được Ngài dẫn dắt đẹp tươi.

Nhạc

BATJ-HoiNguoiItDucTin


Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top