Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Lạy Chúa Con Đây – Here I am, Lord!

Thánh Ca: Lạy Chúa Con Đây – Here I am, Lord!

Tựa đề: Lạy Chúa! Con Đây
Nguyên tác:  Here I Am Lord!
Nhạc và Lời: Daniel L. Schutte
Lời Việt: Đặng Trương Thanh Bình

Here I Am Lord
1. I, the Lord of sea and sky
I have heard my people cry
All who dwell in dark and sin
My hand will save.
Chorus
Here I am, Lord. Is it I, Lord?
I have heard You calling in the night
I will go, Lord, if You lead me
I will hold Your people in my heart

2. I, who made the stars of night
I will make their darkness bright
Who will bear My light to them?
Whom shall I send?

3. I, the Lord of snow and rain
I have borne My people’s pain
I have wept for love of them
They turn away

4. I will break their hearts of stone
Give them hearts for love alone
I will speak My words to them
Whom shall I send?

5. I, the Lord of wind and flame
I will send the poor and lame
I will set a feast for them
My hand will save.

6. Finest bread I will provide
‘Til their hearts be satisfied
I will give My life to them
Whom shall I send?

Lạy Chúa! Con Đây
1.Trên trời cao Ta nhìn nhân gian
Đang chìm trong ô tội tăm tối.
Ngước mắt trông chờ ơn thiên thượng.
Cần Ta dắt dìu.

Điệp Khúc:
Lạy Chúa nhân từ! Được nghe tiếng Ngài.
Nguyện xin vâng theo tiếng Chúa kêu gọi con.
Lạy Chúa xin Ngài cầm tay dắt dìu.
Nguyện trung tín làm chứng nhân cho Chúa luôn.

2. Bao người đang lạc loài hư vong
Ta cần con mang tình yêu đến
Chiếu sáng vô tận trong tâm hồn
Người đang hư mất.

3. Ta là Cha Thiên Thượng yêu thương
Mang hình thay trên thập tự giá
Gách vác bao nhục nhã thay người
Chịu bao khổ hình.

4. Ta cần con vui lòng ra đi
Rao quyền năng nơi thập tự giá
Dắt đưa chiên lạc lối vô chuồng
Bình an vui sống.

5. Ta dựng nên muôn loài, muôn dân
Ta hằng yêu thương và chăm sóc
Kẻ khó khăn cùng khốn trên đời
Cần Ta dắt dìu.

6. Ta hằng ban lương thực tâm linh
Thỏa mãn những tâm hồn khao khát
Có ai vui tận hiến cuộc đời
Truyền rao chân lý.     

Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top