Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Kính Thánh Vương Kíp Ngự Lai

Thánh Ca: Kính Thánh Vương Kíp Ngự Lai

 

Chương Trình Giới Thiệu Thánh Ca 
Thư Viện Tin Lành  

Tựa đề: Kính Thánh Vương Kíp Ngự Lai
Nguyên tác: Come, Thou Almighty King

Lời: Charles Wesley
Nhạc: Felice de Giardini
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài số 1.
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý – Bài số 1.
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ – Bài số 2.
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist – Bài số 3.
Audio: Đèn Linh Ministries – Akron, Ohio
Thư Viện Tin Lành phổ biến với sự cho phép của Đèn Linh Ministries (2012)

Nhạc


Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top