Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Trịnh Chiến: Kinh Nghiệm Sự Sống Phục Sinh

Mục sư Trịnh Chiến: Kinh Nghiệm Sự Sống Phục Sinh

Sứ điệp: Kinh Nghiệm Sự Sống Phục Sinh
Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 4:7-18
Câu gốc:
“Vì biết rằng Đấng đã khiến Đức Chúa Jêsus sống lại cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Đức Chúa Jêsus, và làm cho chúng tôi ứng hầu với anh em trước mặt Ngài.” II Cô-rinh-tô 4:14
Diễn giả: Mục sư Trịnh Chiến

Hội Thánh Gia Định – Chúa Nhật 19/4/2020 
Bài giảng bắt đầu lúc 42:05

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top