Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Kìa Trông Suối Thiêng

Thánh Ca: Kìa Trông Suối Thiêng

Tựa đề: Kìa Trông Suối Thiêng / Suối Huyết Tuôn
Nguyên tác: There Is a Fountain Filled with Blood

Lời: William Cowper, 1771
Nhạc: Lowell Mason, 1830
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  – Bài số 181

There Is a Fountain Filled with Blood

1. There is a fountain filled with blood
drawn from Emmanuel’s veins;
And sinners plunged beneath that flood
lose all their guilty stains.
Lose all their guilty stains,
lose all their guilty stains;
And sinners plunged beneath that flood
lose all their guilty stains.

2. The dying thief rejoiced to see
that fountain in his day;
And there have I, though vile as he,
washed all my sins away.
Washed all my sins away,
washed all my sins away;
And there have I, though vile as he,
washed all my sins away.

3. Dear dying Lamb, Thy precious blood
shall never lose its power
Till all the ransomed church of God
be saved, to sin no more.
be saved, to sin no more,
be saved, to sin no more;
Till all the ransomed church of God
be saved, to sin no more.

4. E’er since, by faith, I saw the stream
Thy flowing wounds supply,
Redeeming love has been my theme,
and shall be till I die.
and shall be till I die,
and shall be till I die;
Redeeming love has been my theme,
and shall be till I die.

5. Then in a nobler, sweeter song,
I’ll sing Thy power to save,
When this poor lisping, stammering tongue
lies silent in the grave.
lies silent in the grave,
lies silent in the grave;
When this poor lisping, stammering tongue
lies silent in the grave.

6. Lord, I believe Thou hast prepared,
unworthy though I be,
For me a blood bought free reward,
a golden harp for me!
’Tis strung and tuned for endless years,
and formed by power divine,
To sound in God the Father’s ears
no other name but Thine.

Suối Huyết Tuôn

1. Kìa, trông suối thiêng huyết báu tuôn đầy
Từ hông Jêsus phát nguyên
Tội nhân tắm mình dưới suối huyết này
Sạch hết mọi gian ác liền
Sạch hết mọi gian ác liền
Trắng trong bao nỗi ác khiên
Tội nhân tắm mình dưới suối huyết này
Sạch hết mọi gian ác liền.

2. Kìa, tên cướp xưa lúc chết phước thay
Kịp trông hông huyết Ngài đây
Dầu tôi xấu xa giống kẻ cướp này
Nhờ huyết được trong trắng ngay
Nhờ huyết được trong trắng ngay
Trắng trong không vết mảy may
Dầu tôi xấu xa giống kẻ cướp này
Nhờ huyết được trong trắng ngay.

3. Quyền năng huyết Chiên suốt đến muôn đời
Diệu thay vô đối linh dược
Tận khi thánh dân Chúa cất lên trời
Toàn cứu tội khôn nhiễm được
Toàn cứu tội khôn nhiễm được
Ác khiên khôn nhiễm gì được
Tận khi thánh dân Chúa cất lên trời
Toàn cứu tội khôn nhiễm được.

4. Nhờ tin chính tôi thấy huyết láng lai
Từ hông Jêsus vì tôi
Đề mục của tôi, ấy ái tâm Ngài
Vẫn nói tận khi hết đời
Vẫn nói tận khi hết đời
Nói luôn cho hết đời tôi
Đề mục của tôi, ấy ái tâm Ngài
Vẫn nói tận khi hết đời.

5. Rồi khi lưỡi tôi ấp úng, ngập ngừng
Nghỉ yên trong Chúa rày mai
Miệng tôi cất cao tiếng hát thanh tân
Hát khúc quyền năng huyết Ngài
Hát khúc quyền năng huyết Ngài
Hát khen ơn cứu Ngài ban
Miệng tôi cất cao tiếng hát thanh tân
Hát khúc quyền năng huyết Ngài.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top