Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Kìa Cửa Cứu Rỗi

Thánh Ca: Kìa Cửa Cứu Rỗi

Tựa đề: Kìa Cửa Cứu Rỗi
Nguyên tác: Come and Take
Lời: Albert B. Simpson
Nhạc: George C. Stebbins
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài Số 179

Come and Take
1. We do not need at Mercy’s gate
To “knock and weep, and watch, and wait,”
For Mercy’s gifts are offered free,
And she has waited long for thee.
Refrain:
The fountain of life is flowing,
Is flowing full and free;
Oh, come and take the water of life,
So freely of-fered now to thee.
2. We do not have to plead for pow’r
But we may come this very hour;
And as we yield to Him our will,
The Comforter will cleanse and fill.
Kìa! Cửa Cứu Rỗi
1. Kìa cửa cứu rỗi ta vào tự do,
Cần chi mong chờ đêm ngày kêu gõ,
Vì cửa ấy sẵn mở toan từ lâu,
Đang đợi trông bạn đây bước vào mau.
Điệp Khúc:
Kìa, sông sanh mạng tuôn chảy bốn mùa,
Người đến uống không cần mua;
Dòng nước ấy vốn phát nguyên từ trên rồi,
Mời bạn mau lại đây uống cùng tôi.
2. Ta chẳng phải khẩn xin quyền lực chi,
Giờ đây đem lòng tin vào ngay đi;
Phục thánh ý Chúa, Chúa ban Thần Linh,
Cho lòng trong sạch vui hưởng trường sinh.
3. Đừng nghĩ Chúa có nghe lời ta chăng,
Lòng thêm nghi hoặc đêm ngày băn khoăn,
Vì Chúa phán hễ ai tin Ngài rày,
Xin thì cho, tìm đi ắt gặp ngay.
4. Vậy, khá đổi tiếng xin thành lời ca,
Nhận tin như lời Jêsus tuyên ra;
Rằng hể kẻ lấy danh ta cầu nguyện,
Nhận đầy phước hạnh, ân điển thượng thiên.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top