Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Khúc Kim Cầm

Thánh Ca: Khúc Kim Cầm

Tựa đề: Khúc Kim Cầm
Nguyên tác: Golden Harps Are Sounding
Lời: Frances R. Havergal
Nhạc:
Frances R. Havergal
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài số 113

Golden Harps Are Sounding
1. Golden harps are sounding,
Angels voices sing,
Pearly gates are opened,
Opened for the King;
Jesus, King of glory,
Jesus, King of love,
Is gone up in triumph,
to His throne above.
Refrain
All His suffering ended,
Joyfully we sing,
Jesus hath ascended!
Glory to our King!
2. He, who came to save us,
He, who bled and died,
Now is crowned with glory
at His Father’s side.
From the grave arisen,
nevermore to die;
Jesus, King of glory,
is gone up on high.
3. Pleading for His children
in that blessed place,
Calling them to glory,
sending them His grace;
His bright home preparing,
faithful ones, for you;
Jesus ever liveth,
ever loveth, too.
Khúc Kim Cầm
1. Réo rắt bấy khúc kim cầm
Sứ thánh ca ly kỳ
Cửa ngục kia mở toang rồi
Rước Thánh Vương trị vì
Kìa, Christ Vua rất hiển vang
Lòng từ ái chứa chan
Về trời ca khúc khải hoàn
Được tiếp lên ngai vàng.
Điệp Khúc:
Cứu Chúa đã mãn công rồi
Chúng tôi vui tôn ngợi
Ngài hồi loan trên cõi trời
Thật hiển vinh muôn đời.
2. Đấng đã đến cứu muôn người
Huyết đổ, tim tan tành
Đấng hiện đương khoác kim miện
Ở bên Cha nhơn lành
Từ rày còn đâu đớn đau
Đời đời sống hiển vinh
Jêsus Vua vinh hiển kìa!
Từ đất lên thiên đình.
3. Chúa vẫn thế các con Ngài
Khẩn Chúa Cha đêm ngày
Giúp bầy chiên những ơn lành
Đến nơi vinh quang Ngài
Ngài dự bị thiên quốc cung
Dành phần kẻ tín trung
Jêsus Christ Vua vĩnh tồn
Ngài mến ta vô cùng.

Thư Viện Tin Lành (2011)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top