Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca K’Ho: Bol He Duh Khoai Yàng Tom Trồ

Thánh Ca K’Ho: Bol He Duh Khoai Yàng Tom Trồ

Tựa đề: Bol He Duh Khoai Yàng Tom Trồ
Thánh Ca Hội Thánh Sắc Tộc K’Ho – Bài Số 24
Nguyên tác: Father of Heaven, Whose Love Profound
Lời: Edward Copper (1832)
Nhạc: Peter Ritter (1792)
Lời Việt: Tôn Vinh Ba Ngôi
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài 39

Father of Heaven, Whose Love Profound

1. Father of heaven, whose love profound
A ransom for our souls hath found,
Before Thy throne we sinners bend;
To us Thy pardoning love extend.

2. Almighty Son, Incarnate Word,
Our Prophet, Priest, Redeemer, Lord,
Before Thy throne we sinners bend;
To us Thy saving grace extend.

3. Eternal Spirit, by whose breath
The soul is raised from sin and death,
Before Thy throne we sinners bend;
To us Thy quickening power extend.

4. Thrice holy! Father, Spirit, Son,
Mysterious Godhead, Three in One,
Before Thy throne we sinners bend;
Grace, pardon, life, to us extend.

Tôn Vinh Ba Ngôi

1. Tôn vinh Cha lòng nhân ái khôn tày
Ban linh ân chuộc mua chúng tôi nay
Mọi tội nhân đây quỳ nơi ngai thánh
Khẩn Chúa đoái thương dung xá tội tình.

2. Tôn vinh Con quyền năng, vốn Đạo Trời
Tiên tri, Mưu luận, Chân Chúa muôn đời
Mọi tội nhân đây quỳ nơi ngai thánh
Khẩn Chúa đổ thêm ơn cứu vẹn lành.

3. Tôn vinh Linh đời đời, bởi hơi Ngài
Đem tâm ô tội cho tái sanh rày
Mọi tội nhân đây quỳ nơi ngai thánh
Khẩn Chúa hãy ban hơi sống vận hành.

4. Cha, Con, Linh hiệp một thể Chân Thần
Ba Ngôi vinh diệu, tôn quí muôn phần
Mọi tội nhân đây quỳ nơi ngai thánh
Khẩn Chúa thứ tha, ban xuống ơn lành.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top