Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Khi Giê-xu Qua

Thánh Ca: Khi Giê-xu Qua

Tựa đề: Khi Giê-xu Qua
Nguyên tác: Then Jesus Came
Lời: Oswald Jeffrey Smith (1889-1986)

Nhạc: Homer Rodeheaver
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài số 386

Then Jesus Came

1. One sat alone
beside the highway begging,
His eyes were blind,
the light he could not see;
He clutched his rags
and shivered in the shadows,
Then Jesus came
and bade his darkness flee.

Chorus:
When Jesus comes
the tempter’s pow’r is broken;
When Jesus comes
the tears are wiped away.
He takes the gloom
and fills the life with glory,
For all is changed
when Jesus comes to stay.

2. From home and friends
the evil spirits drove him,
Among the tombs
he dwelt in misery;
He cut himself
as demon pow’rs possessed him,
Then Jesus came
and set the captive free.

3.“Unclean! unclean!”
the leper cried in torment,
The deaf, the dumb,
in helplessness stood near;
The fever raged,
disease had gripped its victim,
Then Jesus came
and cast out every fear.

4. Their hearts were sad
as in the tomb they laid him,
For death had come
and taken him away;
Their night was dark
and bitter tears were falling,
Then Jesus came
and night was turned to day.

5. So men today
have found the Savior able,
They could not conquer
passion, lust and sin;
Their broken hearts
had left them sad and lonely,
Then Jesus came
and dwelt, Himself, within.

Khi Giê-xu Qua

1. Có kẻ ăn mày mù lòa
đôi mắt ngồi bên đường,
Khốn nổi cô quạnh,
mù mịt cả đời đáng thương;
Người bận đồ rách,
hai tay ôm ngực ngồi ủ rũ,
Khi Giê-xu qua,
xua hết tối tăm u tù.

Điệp Khúc:
Khi Giê-xu qua!
Ma cám dỗ oai quyền còn đâu;
Khi Giê-xu qua!
Lau ráo hết nước mắt sầu;
Ngài xua tăm tối,
Đời được rạng ngời hơn gấm thêu,
Khi Chúa dừng chơn!
Thay đổi hết cả muôn điều.

2. Có kẻ điên cuồng
bị tà ma đuổi lìa gia đình
Sống khổ đêm ngày
quanh nơi mả mồ vắng tanh;
Người rạch mình ra,
kêu la do ma tà ám ảnh,
Khi Giê-xu qua,
xua quỉ khiến kẻ điên lành.

3. Anh phung kêu gào
“Mình tôi ô uế thật gớm ghê”
Kẻ điếc, câm, què
cùng chung số phận thảm thê.
Người thì bị rét
lâm bao cơn hàn, nhiệt, nói sảng
Khi Giê-xu qua
xua hết đớn đau kinh hoàng.

4. Thảy thảy nhân loại
hiện lầm than, khốn nạn đêm ngày,
Sánh cảnh kia tội
càng gây muôn phần đắng cay;
Người người nhìn nhau,
khoanh tay, mong ơn trời phóng thích,
Khi Giê-xu qua,
thay đổi mới thảnh thơi lòng.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top