Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Jesus! Tôi Đến

Thánh Ca: Jesus! Tôi Đến

Tựa đề: Jesus! Tôi Đến
Nguyên tác: Jesus, I Come
Lời: William True Sleeper (1819-1904)
Nhạc: George Coles Stebbins (1846-1945)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài số 180

Jesus, I Come
1. Out of my bondage, sorrow, and night,
Jesus, I come! Jesus, I come!
Into Thy freedom, gladness, and light,
Jesus, I come to Thee!
Out of my sickness into Thy health,
Out of my want and into Thy wealth,
Out of my sin and into Thyself,
Jesus, I come to Thee!
2. Out of my shameful failure and loss,
Jesus, I come! Jesus, I come!
Into the glorious gain of Thy cross,
Jesus, I come to Thee!
Out of earth’s sorrows into Thy balm,
Out of life’s storm and into Thy calm,
Out of distress to jubilant psalm,
Jesus, I come to Thee!
3. Out of unrest and arrogant pride,
Jesus, I come! Jesus, I come!
Into Thy blessed will to abide,
Jesus, I come to Thee!
Out of myself to dwell in Thy love,
Out of despair into raptures above,
Upward for aye on wings like a dove,
Jesus, I come to Thee!
4. Out of the fear and dread of the tomb,
Jesus, I come! Jesus, I come!
Into the joy and pleasure, Thine own,
Jesus, I come to Thee!
Out of the depths of ruin untold,
Into the flock Thy love doth enfold,
Ever Thy glorious face to behold,
Jesus, I come to Thee!

         Giê-xu Tôi Đến

1. Ra khỏi xiềng xích, khổ đau, bóng đêm dày
Giê-xu, tôi đến, Giê-xu, tôi đến
Vô miền tươi sáng thảnh thơi, như ban ngày
Giê-xu, tôi đến theo Ngài
Tôi bệnh tật đến nơi Ngài là nguồn sống
Tôi nghèo nhưng Chúa giàu có ban rời rộng
Muôn tội tình đến xin hưởng ơn khoan hồng
Giê-xu, tôi đến theo Ngài.
2. Ra khỏi phù thế hư hoa ô nhục này
Giê-xu, tôi đến, Giê-xu, tôi đến
Vô miền thập giá, vinh hoa hân hạnh đầy
Giê-xu, tôi đến theo Ngài
Nơi trần đau đớn, trong Ngài đầy từ ái
Xa đời giông tố về Chúa an tịnh hoài
Đâu còn buồn bã, thi thiên ca một bài
Giê-xu, tôi đến theo Ngài.
3. Ra khỏi mồ mả khiếp kinh ghê rợn này
Giê-xu, tôi đến, Giê-xu, tôi đến
Vô nhà vui vẻ, sáng choang nơi thiên đài
Giê-xu, tôi đến theo Ngài
Ra khỏi nơi đáy hư hoại, miền trần thế
Vô chuồng chiên Chúa được thảnh thơi muôn bề
Trông mặt Ngài sáng rõ, vinh quang rạng ngời
Giê-xu, tôi đến theo Ngài.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top