Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: My Redeemer – Ngợi Khen Chúa

Thánh Ca: My Redeemer – Ngợi Khen Chúa

Tựa đề: Ngợi Khen Cứu Chúa
Nguyên tác: My Redeemer

Lời: Philip P. Bliss
Nhạc: James McGranahan
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài Số 11

My Redeemer
I will sing of my Redeemer,
And His wondrous love to me;
On the cruel cross He suffered,
From the curse to set me free.
Refrain:
Sing, oh, sing, of my Redeemer,
With His blood, He purchased me;
On the cross, He sealed my pardon,
Paid the debt, and made me free.
I will tell the wondrous story,
How my lost estate to save,
In His boundless love and mercy,
He the ransom freely gave.
I will praise my dear Redeemer,
His triumphant pow’r I’ll tell,
How the victory He giveth
Over sin, and death, and hell.
I will sing of my Redeemer,
And His heav’nly love to me;
He from death to life hath brought me,
Son of God with Him to be.
Ngợi Khen Cứu Chúa Đã Chuộc Tôi
1. Ngợi khen Cứu Chúa đã chuộc tôi nay
Lòng nhân ái Chúa lớn rộng thay!
Từ nơi rủa sả Chúa chuộc tôi ra
Ngài đau đớn ở Gô-gô-tha.
Điệp Khúc:
Ngợi khen Chúa
Đấng chuộc chính tôi nay
Hồng huyết lưu ra chuộc tôi đây!
Tại cây gỗ, dấu hiệu Chúa tha tôi
Nợ xưa trả, thảnh thơi trọn đời.
2. Lòng ta kể đến mẫu chuyện yêu đương
Phận tôi chết Chúa vẫn còn thương
Ngài ban phép tắc cứu chuộc nhưng không
Lòng nhân ái ví biển mênh mông.
3. Lòng ưa tán mỹ Đấng chuộc tôi nay
Quyền đắc thắng của Chúa lạ thay!
Ngài ban sức chiến thắng quyền âm ti
Tội khiên, chết chóc, chẳng sợ chi.
4. Ngợi khen Cứu Chúa đã chuộc tôi đây
Lòng nhân ái thánh khiết rộng thay!
Được ơn Chúa cải tử hoàn sinh cho
Ở luôn với thánh tử Giê-xu.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top