Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Hiến Cả Cho Ngài – I Surrender All

Thánh Ca: Hiến Cả Cho Ngài – I Surrender All

Tựa đề: Hiến Cả Thảy Cho Ngài
Nguyên tác: I Surrender All
Lời: Judson W. Van DeVenter
Nhạc: Winfield S. Weeden
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài Số 383

I Surrender All

1. All to Jesus I surrender;
All to Him I freely give;
I will ever love and trust Him,
In His presence daily live.

Refrain:
I surrender all,
I surrender all;
All to Thee, my blessed Savior,
I surrender all.

2. All to Jesus I surrender;
Humbly at His feet I bow,
Worldly pleasures all forsaken;
Take me, Jesus, take me now.

3. All to Jesus I surrender;
Make me, Savior, wholly Thine;
Let me feel the Holy Spirit,
Truly know that Thou art mine.

4. All to Jesus I surrender;
Lord, I give myself to Thee;
Fill me with Thy love and power;
Let Thy blessing fall on me.

5. All to Jesus I surrender;
Now I feel the sacred flame.
Oh, the joy of full salvation!
Glory, glory, to His Name!

Hiến Cả Thảy Cho Ngài

1.  Xin dâng hết thảy cho Giê-xu. Tôi
Tình nguyện hiến chính thân thể nầy
Luôn yêu mến trông mong nơi Chúa thôi
Hằng ngày sống dưới ân điển Ngài.

Ðiệp Khúc:
Hiến cả thảy cho Ngài,
Hiến cả thảy cho Ngài!
Lạy Giê-xu! Tôi hiến cả thảy đây
Hiến cả thảy cho Ngài.

2. Xin dâng hết thảy cho Giê-xu. Tôi
Nguyện quỳ gối khiêm nhu trước Ngài.
Coi vui thú thế gian: rơm rác thôi.
Nguyện được Chúa tiếp tôi phút này.

3. Xin dâng hết thảy cho Giê-xu. Tôi
Được ở trong tay Chúa hoài.
Xin ban Thánh Linh luôn luôn sáng soi.
Hầu được rõ tôi nay có Ngài.

4. Xin dâng hết thảy cho Giê-xu. Tôi
Trình đời sống tôi cung hiến Ngài;
Xin nhân ái linh năng luôn phước bôi,
Từ Ngài đổ xuống lai láng hoài.

5.  Xin dâng hết thảy cho Giê-xu tôi.
Lòng nhận biết lửa thiên cháy hoài,
Trong ơn cứu rỗi ôi, vui quá vui,
Ðời đời hiển vinh danh thánh Ngài.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top