Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Hướng Mắt Về Chúa Jesus

Thánh Ca: Hướng Mắt Về Chúa Jesus

Tựa đề: Hướng Mắt Về Chúa Jesus
Nguyên tác: Turn Your Eyes Upon Jesus
Nhạc và Lời: Helen H. Lemmel
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist (1993) – Bài Số 173

Turn Your Eyes Upon Jesus

1. O soul, are you weary and troubled?
No light in the darkness you see?
There’s light for a look at the Savior,
And life more abundant and free.
Refrain:
Turn your eyes upon Jesus,
Look full in His wonderful face,
And the things of earth will grow strangely dim,
In the light of His glory and grace.
2. Through death into life everlasting
He passed, and we follow Him there;
O’er us sin no more hath dominion
For more than conqu’rors we are!
3. His Word shall not fail you, He promised;
Believe Him and all will be well;
Then go to a world that is dying,
His perfect salvation to tell!

Hướng Mắt Về Chúa Jesus

1. Ô linh hồn sao đớn đau với bất an,
Tìm đâu trần gian tối tăm dường sáng.
Duy trong tình yêu Jêsus thấy ánh dương,
Lòng ta vui sướng tự do hoàn toàn.
Ðiệp Khúc:
Mau mau đến nơi chân Jêsus,
Nhìn xem Vua vinh hiển cao tuyệt vời.
Mọi sự trên dương gian tối tăm dần mờ dần.
Nhờ vinh hiển quyền năng của Vua muôn loài.
2. Jêsus nguồn an ủi những chốn bất an,
Tình yêu rộng sâu thế gian nào sánh.
Hy sinh mạng cho thế nhân thấy ánh dương,
Tìm nơi bóng Chúa nguồn vui tâm hồn.
3. Nương trong Jêsus dẫu trong bóng tối tăm,
Lòng tin Ngài luôn giữ ta mọi lối.
Bao ô tội xông hãm quanh ta không nao,
Thật trong bóng Chúa bình an hoàn toàn.

Thư Viện Tin Lành (2018)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top