Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Thánh Linh Dẫn Dắt – Holy Spirit Faithful Guide

Thánh Ca: Thánh Linh Dẫn Dắt – Holy Spirit Faithful Guide

Tựa đề: Thánh Linh Dẫn Dắt
Nguyên tác: Holy Spirit – Faithful Guide
Nhạc và Lời: Marcus Morris Wells (1815-1895)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  – Bài Số 137

Holy Spirit – Faithful Guide

1. Holy Spirit, faithful Guide,
Ever near the Christian’s side;
Gently lead us by the hand,
Pilgrims in a desert land.
Weary souls fore’er rejoice,
While they hear that sweetest voice,
Whispering softly, “Wanderer! Come,
Follow Me, I’ll guide thee home.”

2. Ever present, truest Friend,
Ever near Thine aid to lend,
Leave us not to doubt and fear,
Groping on in darkness drear.
When the storms are raging sore,
Hearts grow faint and hopes give o’er.
Whispering softly, “Wanderer! Come,
Follow Me, I’ll guide thee home.”

3. When our days of toil cease,
Waiting still for sweet release,
Nothing left but heaven and prayer,
Wondering if our names are there;
Wading deep the dismal flood,
Pleading naught but Jesus’ blood,
Whispering softly, “Wanderer! Come,
Follow Me, I’ll guide thee home.”

Thánh Linh Dẫn Dắt

1.  Cầu Thần Linh luôn tín thành ôi!
Linh soi sáng đưa đường chúng tôi,
Nguyền cầm tay đưa lữ hành đây,
Băng qua lối sa mạc cát bay.
Khiến thống tâm nên lòng hỉ hoan,
Lúc lắng tai nghe tiếng yêu thương,
Rằng: “Nầy, con vơ vẩn dặm xa,
Theo ta dắt đưa về cố gia.”

2.  Nầy bạn yêu thương tín thành ôi!
Xin theo giúp đưa đường chúng tôi;
Ðừng lìa xa trong chổ sợ nghi,
Bơ vơ giữa đêm trường hiểm nguy.
Lúc trải qua bao luồng ác phong,
Tán đởm, kinh tâm mất trông mong,
Ngài truyền: “Con ơi, đến cùng ta,
Theo ta bước đi về cố gia.”

3.  Hồi buồn lo đau đớn hầu qua,
Mong mau thoát thân nầy bước ra,
Lòng cầu xin mong nước bình yên,
Do thiên sách tên nầy đã biên.
Lúc bước qua tử hà khiếp kinh,
Sở ước tôi duy huyết ứng linh,
Ngài truyền: “Con ơi, đến cùng ta,
Theo ta bước đi về cố gia.”

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top